2019

16 marca odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze TPZB. Na przewodniczącą Zebrania wybrano Agnieszkę Kurach. Stwierdzono kworum – na sali było obecnych 70 członków. Jednogłośnie przyjęto porządek obrad. Wybrano Komisję Uchwał i Wniosków oraz Komisję Skrutacyjną.

Prezes Tomasz Wiśniewski zreferował całokształt prac wykonanych przez Towarzystwo za okres sprawozdawczy. W tym okresie uczestniczyliśmy w wielu wydarzeniach kulturalnych i rangi państwowej. Były organizowane coroczne konkursy „Ziemia Błońska w zieleni i kwiatach”, liczne wycieczki krajowe i zagraniczne, bale karnawałowe, spływy kajakowe. We wrześniu 2018 r. obchodziliśmy 45-lecie istnienia Towarzystwa. Z tej okazji w Centrum Kultury odbyła się uroczysta gala, podczas której otrzymaliśmy Medal Pro-Masovia oraz indywidualne dyplomy uznania. W 2017 r. TPZB wydało książkę autorstwa Jerzego Andrzeja Pawlaka „Stulecie piłki nożnej w Błoniu 1917-2017”, a w 2018 r.  wznowiło uzupełnione drugie wydanie książki autorstwa Jerzego Bezpałko „Historia Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych MERA-BŁONIE 1953-2003”. W 2018 r. TPZB także zorganizowało prezentację książki Jerzego Oziemskiego „Urodziłem się w Błoniu”.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Regina Laskowska przedstawiła sprawozdanie za okres 10.03.2018r. do 16.03.2019 r.

Walne Zebranie ustępującemu Zarządowi jednogłośnie udzieliło absolutorium.

W dyskusji nad sprawozdaniem Zarządu zabrał głos burmistrz Błonia Z. Reszka. Podziękował prezesowi T. Wiśniewskiemu za minioną kadencję, bogatą w wydarzenia kulturalne i historyczne.

Na kolejną XVII kadencję wybrano Zarząd TPZB, którego prezesem ponownie został Tomasz Wiśniewski.


25-28 kwietnia - wycieczka do Amsterdamu zorganizowana przez Elżbietę Tryniszewską za pośrednictwem Biura Podróży ARKA TRAVEL z Łowicza. Zwiedzanie AMSTERDAMU z przewodnikiem: Coster Diamonds - słynna szlifiernia diamentów, Plac Dam z Pałacem Królewskim, kościół koronacyjny królów niderlandzkich - Nowy Kościół, spacer po targu kwiatowym oraz starej części Amsterdamu, rejs statkiem po kanałach - daw­nych drogach komunikacji i transportu towarów. Wizyta na tradycyjnej farmie serowej - pokaz produkcji sera oraz drewnianych butów tzw. klompen. Przejazd do ZAANSE SCHANS - zwiedzanie skansenu, w którym można podziwiać typową XVIII i XIX-wieczną zabudowę wspólnot holenderskich. Można tu zobaczyć wiatraki, domy, warsz­taty a nawet sklepy, w których ciągle tętni życie. Powrót na nocleg. W kolejnym dniu - przejazd do OGRODU KEUKENHOF - to jeden z naj­piękniejszych wiosennych ogrodów na świecie. Na terenie 32 ha znajduje się 7 min tulipanów, narcyzów i hiacyntów o przeróżnych kolorach, kształtach i za­pachach. Do tego są one świetnie utrzymane, zasadzone w charakterystyczne figury i kompozycje. Miliony tulipanów, szafirków, żonkili tworzą bajeczne ko­bierce i wielokolorowe dywany kwiatowe.


3 maja - z okazji 228. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz święta Patrona Strażaków Św. Floriana na błońskim rynku odbyła się uroczystość uświetniona kompanią honorową, wystawioną przez 2 Pułk Saperów w Kazuniu. W uroczystej ceremonii złożenia kwiatów przed Pomnikiem Hymnu Narodowego wzięła udział delegacja Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej.


04-06 października - jest planowana wycieczka za pośrednictwem Biura Podrózy ARKA TRAVEL z Łowicza na Warmię i Mazury. Plan wycieczki jest następujący:

1 DZIEŃ:    Zbiórka uczestników o godz. 6.45, wyjazd o godz. 7.00. Przejazd do OLSZTYNA - spacer po mieście: Starówka, gotycki zamek kapituły warmińskiej (z zew.), Ratusz, Wysoka Brama, Bazylika Katedralna. Przejazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

2 DZIEŃ:         Śniadanie, przejazd do ŚW. LIPKI - zwiedzanie położonego na granicy Warmii i Mazur, Sanktuarium Maryjnego z cudownym obrazem Matki Bożej Swiętolipskiej; RESZEL - miasteczko ze średniowieczną zabudową wpisane na listę zabytków UNESCO, Zamek Biskupów Warmińskich; GIERŁOŻ - Twierdza Hitlera „Wilczy Szaniec”- zwiedzanie m.in. barak narad, schron, bunkier Hitlera. Powrót do ośrodka, obiadokolacja bankietowa z DJ, nocleg.

3 DZIEŃ:         Śniadanie, przejazd do MIKOŁAJEK - miasteczka okrzykniętego „Perłą Mazur”,  spacer malowniczą promenadą, rejs po największym jeziorze w Polsce - Jeziorze Sniardwy. Wyjazd w drogę powrotną, zakończenie wycieczki.

CENA: 590 zł (cena dla grupy 40 uczestników).

Zapisy przyjmuje Elżbieta Tryniszewska - członek Zarządu TPZB, tel. kont. 697 140 401.