Władze TPZB

Zgodnie ze Statutem naczelnymi władzami Towarzystwa są:

 • Walne Zebranie członków Towarzystwa
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna.

Na Walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 29 września 2015 r. wybrano władze Towarzystwa w następującym składzie:

 • prezes Tomasz Wiśniewski
 • prezes honorowy Roman Nowoszewski
 • wiceprezes Agnieszka Kurach
 • sekretarz Anna Sawicka
 • skarbnik Elżbieta Tryniszewska

członkowie:

 • Jerzy Bezpałko
 • Barbara Bieńkowska
 • Ireneusz Biernacki
 • Barbara Kaniewska
 • Jerzy Andrzej Pawlak

Komisja Rewizyjna:

 • Regina Laskowska – przewodnicząca
 • Danuta Nowakowska – członek
 • Barbara Rojewska – członek

Zarząd TPZB