1973


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej zostało założone 6 czerwca 1973 na zebraniu mieszkańców miasta. 4 grudnia 1973 w Urzędzie Wojewódzkim zarejestrowano Towarzystwo i jego statut.