Publikacje

Program obchodów Dni Błonia 80, 1-4 V ’80 / [Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej]. – [Błonie : TPZB, 1980]. – 11 k. ; 14 x 20 cm. – Po raz pierwszy obchodzono Dni Błonia od 27 maja do 3 czerwca 1979 r., zorganizowane z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej.

 

Spis telefonów miasta i gminy Błonie / [TPZB]. – [Błonie : TPZB, 1986]. – 43 s. ; 21 cm.

 

Małgorzata Chwiałkowska-Rakasz malarstwo, Alojzy Balcerzak malarstwo / TPZB, Mazowieckie Towarzystwo Kultury w Warszawie, Ośrodek Kultury w Błoniu. – [TPZB, 1988]. – [8] s. : il. ; 21 cm. – 200 egz. – Tyt. okł.: Plener Błonie ’88.

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej : XV-lecie działalności. – Błonie : TPZB, [1989]. – 14, [2] s. : fot. ; 21 cm. – 500 egz.

Plik w formacie "pdf" do pobrania tutaj

Błonie na dawnej fotografii / [pod. red. R. Nowoszewskiego ; przygotowali Władysław Nowakowski, Mieczysław Ziental, Janina Janiszewska, Halina Jasińska, Ryszard Kacprzak, Alicja Kwiatkowska oraz Tadeusz Kowalczyk (współpraca okresowa)]. – Błonie : TPZB, 2003. – 184 s. : 249 fot., 1 il. kolor. (herb Błonia) ; 27 cm. – Opr. pł. + obwol. – ISBN 83-917639-0-0. – 500 egz. – Recenzja: „Rocznik Mazowiecki” t. 16 (2004), s. 122-124.

Wyd. 2: 2003 r., wyd. 3: 2006 r.

Rada Główna Opiekuńcza, Polski Komitet Opiekuńczy Delegatura w Błoniu 1939-1945 / Wiktor Jaworski ; [wstęp i oprac. R. Nowoszewski]. – Błonie : TPZB, 2007. – 16, [1] s. : fot. ; 21 cm. – (Błońska Biblioteczka, ISSN 1897-4902 ; nr 1). – ISBN 978-83-917639-3-3.

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej 1973-2008 / [przygotował do druku R. Nowoszewski ; wypisy z ksiąg protokółów sporządzili: Janina Janiszewska, Zofia Nowakowska oraz Daniela Buchar, Anna Jaworska-Jasiewicz, Marianna Frydrych, Elżbieta Tryniszewska ; oprac. graf. Włodzimierz Rudnicki]. – Błonie : TPZB, 2009. – 57, [6] s. : fot., w tym kolor ; 16,5 x 23,5 cm podł. – ISBN 978-83-917639-4-0.

Plik w formacie "pdf"do pobrania tutaj

 

Dworek Poniatówka : [wiersz] / [R. Nowoszewski] ; [w oprac. graf. Włodzimierza Rudnickiego]. – Błonie : TPZB, 2009. – Harmonijka [6] s. : il. ; 30 x 15 cm.

 

Z okna Poniatówki : [wiersz] / [R. Nowoszewski] ; [w oprac. graf. Włodzimierza Rudnickiego]. – Błonie : TPZB, 2010. – Harmonijka [6] s. : il. ; 30 x 14,5 cm.

 

Historia Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych „Mera –Błonie” 1953-2003 / Jerzy Bezpałko ; [oprac. redakcyjne R. Nowoszewski]. – Błonie : TPZB, 2010. – 278, [1] s., [10] s. tabl. kolor, 1 k. errata (luzem) ; 21 x 14,8 cm. – ISBN 978-83-917639-6-4.

Plik w formacie "pdf" do pobrania tutaj

Ścieżka historyczna po Błoniu : przewodnik / R. Nowoszewski ; [Ścieżka powstała z inicjatywy Aldony Cyranowicz ; fot. Piotr Bielawski, Dariusz Lewiński i in.]. – [Warszawa] : Agencja Regraf P. Bielawski dla Stowarzyszenia o Uśmiech Ucznia przy Szkole Podstawowej nr 2 im. J. Korczaka w Błoniu oraz TPZB, 2010. – [24] s. : fot. kolor. ; 23 x 10,5 cm. – ISBN 978-83-61042-59-8. – 1000 egz.

 

W Fabryce Zapałek w Błoniu / Katarzyna Degler, Władysław Degler ; postscriptum napisał Jerzy Oziemski ; przygot. do druku R. Nowoszewski ; [oprac. graf. Włodzimierz Rudnicki]. – Błonie : TPZB, 2011. – 51, [1] s. : faks., fot. ; 21 cm. – (Błońska Biblioteczka ; ISSN 1897-4902 ; nr 2). – ISBN 978-83-917639-3-3. – 200 egz.

Plik w formacie "pdf" do pobrania tutaj

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej 2007-2011 / R. Nowoszewski ; [współpraca Mirosława Pawlak, Halina Trelińska, Elżbieta Tryniszewska ; oprac. graf. i proj. znaku Towarzystwa Włodzimierz Rudnicki]. – Błonie : TPZB, 2011. – 63, [1] s. : fot. kolor ; 24 cm. – ISBN 978-83-917639-7-1.

Plik w formacie "pdf" do pobrania tutaj

 

Przyczynek do dziejów m. Błonia województwa warszawskiego / oprac. Grzegorz Witold Nowakowski, lekarz w m. Błoniu, Jan Kamosiński, kierownik 7-mioklasowej Szkoły Powszechnej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Błoniu. – Błonie : TPZB, 2011. – 45, [2] s. : il. ; 19 x 24 cm. – ISBN 978-83-917639-8-8. – Reprint wydania z 1930 r. Fot. 106

My – regionaliści / Roman Nowoszewski // w: Kim jesteś, regionalisto? : sylwetki, opinie, diagnozy / pod. red. Damiana Kasprzyka. – Łódź : Uniwersytet Łódzki Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi, 2012. – s. 131-136, 1 fot.

 

Płowieją słowa : [wiersze] / Henryk Makowski. – Błonie : TPZB, ze wsparciem finansowym Urzędu Miejskiego, 2012. – 46, [1] s. ; 24 cm. – ISBN 978-83-917639-9-5.

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej 2011-2015 / Roman Nowoszewski ; [zdjęcia Jerzy Bezpałko, Izabela Brzezińska, Marek Frejnik, Katarzyna Natkańska, Jerzy Andrzej Pawlak ; dobór zdjęć Mirosława Pawlak, Izabela Brzezińska, Elżbieta Tryniszewska ; oprac. graf. i projekt znaku Towarzystwa Włodzimierz Rudnicki]. – Błonie : TPZB, 2015. – 126, [1] s. : fot. kolor ; 24 cm. – ISBN 978-83-942235-0-2.

Plik w formacie "pdf" do pobrania tutaj

 

Stulecie piłki nożnej w Błoniu 1917-2017 / Jerzy Andrzej Pawlak; [redakcja Roman Nowoszewski, skany i łamanie Jerzy Bezpałko], Błonie 2017; TPZB 400 s., fot. cz.b. i kol. 480; 23 x 16 cm; ISBN 978-83-942235-1-9

Historia Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych „Mera –Błonie” 1953-2003 / Jerzy Bezpałko ; [oprac. redakcyjne R. Nowoszewski, skany i łamanie Jerzy Bezpałko]; wydanie 2, uzupełnione i poprawione, Błonie 2018: TPZB,  – 296 str. cz-b. oraz wkładka kol. 8 str., 21 x 14,8 cm. – ISBN 978-83-942235-2-6.

Region Błonie w walce z okupantem hitlerowskim 1939-1945 / Jan Smoliński; [redakcja Roman Nowoszewski, skany i łamanie Jerzy Bezpałko]; wydanie 2, poprawione, Błonie 2019; TPZB, 264 str. cz-b. oraz wkładka z fotografiami cz-b. i kol. - 20 str.,  23 x 16 cm; ISBN 978-83-942235-3-3