Władze TPZB

Zgodnie ze Statutem naczelnymi władzami Towarzystwa są:

 • Walne Zebranie członków Towarzystwa
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna.

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym w dniu 24 marca 2023 r. wybrano władze Towarzystwa w następującym składzie:

 • prezes Tomasz Wiśniewski
 • wiceprezes Hubert Płowik
 • sekretarz Anna Sawicka
 • skarbnik Elżbieta Tryniszewska

członkowie:

 • Jerzy Bezpałko
 • Ireneusz Biernacki
 • Agnieszka Kurach
 • Jerzy Andrzej Pawlak
 • Renata Zielińska

Komisja Rewizyjna:

 • Barbara Rojewska – przewodnicząca
 • Danuta Nowakowska – członek
 • Grażyna Jankowska – członek

Zarząd TPZB