2023

24 marca w Centrum Kultury odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej. Zebranie otworzył prezes Tomasz Wiśniewski. Zebranie poprowadził przewodniczący, wybrany przez uczestników, Jakub Bargieł. Przyjęto porządek spotkania, wybrano skład komisji uchwał i wniosków oraz komisję skrutacyjną.