2021

23 stycznia po długiej i ciężkiej chorobie zmarła Małgorzata Staniak. Małgorzata była członkiem naszego Towarzystwa od wielu lat, a w latach 2015-2018 była Członkiem Komisji Rewizyjnej TPZB.

KOMUNIKATY

Towarzystwo Przyjacił Ziemi Błońskiej za pośrednictwem Biura Podróży ARKA TRAVEL z Łowicza organizuje pobyt wypoczynkowy w w Ośrodku "Bałtyk" w Sarbinowie. Zapisy przyjmuje członek Zarządu Elżbieta Tryniszewska - tel. kontaktowy: 697 140 401.

Program pobytu:

2019

16 marca odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze TPZB. Na przewodniczącą Zebrania wybrano Agnieszkę Kurach. Stwierdzono kworum – na sali było obecnych 70 członków. Jednogłośnie przyjęto porządek obrad.

2018

15 marca w Centrum Kultury odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej. Zebranie otworzył prezes TPZB Tomasz Wiśniewski. Na przewodniczącą zebrania uczestnicy wybrali Agnieszkę Kurach. Stwierdzono kworum. Przyjęto porządek Zebrania, wybrano skład Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisję Skrutacyjną. Prezes TPZB przedstawił sprawozdanie za okres działalności Zarządu od 31 marca 2017 r. do 15 marca 2018 r.

2017

24 stycznia odbyła się uroczystość przekazania Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Błońskiej przez burmistrza Błonia Zenona Reszkę i dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego Andrzeja Trzcińskiego pomieszczenia biurowego w budynku liceum. Symboliczne klucze do lokalu oraz list gratulacyjny z rąk burmistrza odebrał prezes Towarzystwa Tomasz Wiśniewski.