2024

20 stycznia w Muzeum Ziemi Błońskiej odbył się Koncert Kolęd, na który byli zaproszeni członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej. Dla członków Towarzystwa zagrał zespół "Patrz Teraz". Wspaniałemu wykonaniu kolęd, a potem także innych znanych melodii towarzyszył dobry nastrój i tradycyjny poczęstunek.

 

2023

24 marca w Centrum Kultury odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej. Zebranie otworzył prezes Tomasz Wiśniewski. Zebranie poprowadził przewodniczący, wybrany przez uczestników, Jakub Bargieł. Przyjęto porządek spotkania, wybrano skład komisji uchwał i wniosków oraz komisję skrutacyjną.

KOMUNIKATY

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej za pośrednictwem Biura Podróży ARKA TRAVEL z Łowicza organizujeje wycieczkę autokarową. Zapisy przyjmuje członek Zarządu Elzbieta Tryniszewska - tel. kont. 697 140 401.
 
PLAN WYCIECZKI