KOMUNIKATY

Regulamin konkursu - w pliku pdf


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej za pośrednictwem Biura Podróży ARKA TRAVEL z Łowicza organizuje n/w wycieczki, na które można zapisać się u członka Zarządu - Eli Tryniszewskiej - tel. kontaktowy 697 140 401.

 

2021

Z żalem żegnamy naszą koleżankę Danusię Górską, która zmarła 4 marca 2021 roku. Danusia była wieloletnią członkinią naszego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej. Wspaniała koleżanka, pasjonatką tańca, współzałożycielka kabaretu „Kamyczek”, w którym były przedstawiane scenki z życia mieszkańców Błonia. Dla przypomnienia, w swoim czasie kabaret miał próby i występy w Klubie Młodzieżowym przy ul.

2019

16 marca odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze TPZB. Na przewodniczącą Zebrania wybrano Agnieszkę Kurach. Stwierdzono kworum – na sali było obecnych 70 członków. Jednogłośnie przyjęto porządek obrad.

2018

15 marca w Centrum Kultury odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej. Zebranie otworzył prezes TPZB Tomasz Wiśniewski. Na przewodniczącą zebrania uczestnicy wybrali Agnieszkę Kurach. Stwierdzono kworum. Przyjęto porządek Zebrania, wybrano skład Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisję Skrutacyjną. Prezes TPZB przedstawił sprawozdanie za okres działalności Zarządu od 31 marca 2017 r. do 15 marca 2018 r.

2017

24 stycznia odbyła się uroczystość przekazania Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Błońskiej przez burmistrza Błonia Zenona Reszkę i dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego Andrzeja Trzcińskiego pomieszczenia biurowego w budynku liceum. Symboliczne klucze do lokalu oraz list gratulacyjny z rąk burmistrza odebrał prezes Towarzystwa Tomasz Wiśniewski.