1974


25 stycznia. Wieczór poetycki w rocznicę śmierci Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (wspólnie z Klubem Młodzieżowym przy Zakładach „Mera”).


10 marca. Józef Niemstak przedstawił zarys dziejów Błonia: okres międzywojenny i lata okupacji (na zebranie zaproszono również członków Spółdzielni Mieszkaniowej).

 

Maj. Wieczór kulturalny w ramach Dni Oświaty i Książki (wspólnie z Biblioteką Miejską, Spółdzielnią Mieszkaniową i Klubem Młodzieżowym). Ogłoszono konkurs Miasto Błonie i Ziemia Błońska Czyste i Piękne.

 

6 czerwca. Pierwsza rocznica powstania Towarzystwa. Prelekcja prezesa Władysława Nowakowskiego, występy młodzieżowego kabaretu przy Zakładach „Mera” (wspólnie z Klubem Młodzieżowym).

 

Wrzesień. Spotkanie z red. Marianem Kozerą na temat dorobku społecznego i gospodarczego PRL w trzydziestoleciu (wspólnie z Biblioteką Miejską i Spółdzielnią Mieszkaniową).

 

Październik. Podsumowanie konkursu Miasto Błonie i Ziemia Błońska Czyste i Piękne.

 

1 grudnia. Sejmik kulturalny prezesów i sekretarzy towarzystw regionalnych okręgu podwarszawskiego, z udziałem przedstawicieli towarzystw z Brwinowa, Maciejowic, Międzyborowa, Mińska Mazowieckiego, Ołtarzewa, Otwocka.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej zostało zaproszone do Kolegium Prezesów Towarzystw Regionalnych z okręgu Mazowsza, na którym dzielono się doświadczeniami w pracy poszczególnych towarzystw.

W grudniu Towarzystwo liczyło 54 członków.