1975

Maj. Ogłoszono konkurs Miasto Błonie i Ziemia Błońska Czyste i Piękne.

Listopad. Jaskinie w Polsce. Odczyt pracownika naukowego Instytutu Geologicznego Rafała Kardasia, ilustrowany przezroczami.

W grudniu Towarzystwo liczyło 56 członków.