1976


11 marca. Wspólnie z Kołem Emerytów i ZBOWID-em urządzono spotkanie połączone z występami kabaretu Kamyczek Klubu Młodzieżowego „Mery”.


8 kwietnia. Sympozjum sienkiewiczowskie z udziałem wnuczki pisarza Marii Korniłowicz, pisarza Stanisława Majchrowskiego i krytyka literackiego Tomasza Jodełki-Burzeckiego.

 

10 – 20 kwietnia. Plener malarski Błonie ’76 z udziałem artystów Janiny Krzemińskiej i J. Lenczewskiego.

 

11 – 13 czerwca. Wystawa poplenerowa Błonie ’76.

 

7 grudnia. Wspólnie z Urzędem Miejskim i Kołem Emerytów zorganizowano spotkanie przy herbatce połączone z występami młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1 i z Klubu Świetlicowego Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Ponadto w 1976 roku Towarzystwo przystąpiło do zorganizowanego przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu m.st. Warszawy konkursu „Bliżej regionu – bliżej kraju”. Rozpoczęto też starania o uznanie za zabytek błońskiego dworku należącego w przeszłości do ks. Józefa Poniatowskiego.

W grudniu Towarzystwo liczyło 100 członków.