1977


6 marca. Spotkanie członków Towarzystwa z młodzieżą z Klubu przy Zakładach „Mera”.


Kwiecień. Pogadanka z okazji Miesiąca Pamięci Narodowej „Praca konspiracyjna kobiet na terenie Błonia w latach okupacji” (wydrukowana następnie w „Głosie Załogi” 1977, nr 7).

 

17 – 30 maja. Plener malarski z udziałem trojga artystów, a następnie wystawa poplenerowa.

 

13 czerwca. W czwartą rocznicę działalności wspólne spotkanie członków Towarzystwa i młodzieży z kabaretu Kamyczek przy Zakładach „Mera”.

 

20 lipca. W rocznicę powstania warszawskiego wieczór poezji zorganizowany wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Propagandy. Recytowano wiersze Tadeusza Gajcego i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

 

22 lipca. Występy artystów ze Starej Prochowni w Warszawie.

 

22 lipca. Artyści „Estrady” wystąpili w kinie Bajka.

 

6 grudnia. Sympozjum poświęcone Leopoldowi Staffowi, z udziałem Michała Rusinka, Janusza Odrowąż-Pieniążka i Tomasza Jodełki-Burzeckiego.

 

Ponadto w 1977 roku zainteresowano wojewódzkiego konserwatora zabytków błońską „starówką” oraz dworkiem ks. Józefa Poniatowskiego. Przystąpiono do konkursu zorganizowanego przez „Kurier Polski”. Trwał konkurs Miasto Błonie i Ziemia Błońska Czyste i Piękne, do którego w 1975 roku zgłoszono osiem obiektów, a w latach 1976-1977 już 46 obiektów. Zarząd Towarzystwa przedstawił Urzędowi Miejskiemu projekt organizowania co roku Dni Błonia, z podaniem szczegółowego programu.

W grudniu Towarzystwo liczyło 104 członków.