1978


21 lutego. Spotkanie uczestników konkursu Miasto Błonie i Ziemia Błońska Czyste i Piękne podsumowujące dwuletni etap. Wręczono nagrody i dyplomy uczestnictwa, młodzież szkolna i harcerze przygotowali część artystyczną. Jest to stały konkurs, wyniki podsumowuje się co dwa lata, rośnie liczba jego uczestników.


27 kwietnia – 10 maja. Trwał plener malarski z udziałem czworga artystów. Wystawa poplenerowa była czynna do 28 maja. Pokazano na niej 46 obrazów olejnych, akwarel i grafik. Następnie przeniesiono wystawę do Domu Kultury w Radzikowie.

 

27 sierpnia. Wspólny rajd z harcerzami przez Puszczę Kampinoską i na groby żołnierzy poległych w II wojnie światowej. Na ognisku wygłoszono okolicznościową gawędę o działalności druha harcmistrza Edwarda Przybysza, który aresztowany przez gestapo, zginął w Majdanku. Opracowano materiały o powstaniu i działalności harcerstwa na naszym terenie w latach 1920-1978, wykorzystane następnie przez Hufiec Błonie.

 

22 listopada. Spotkanie z red. Cezarym Leżańskim poświęcone jego książce Udział kawalerii w II wojnie światowej.

 

25 listopada. „Błonie w sześćdziesięcioleciu”. Pięciolecie Towarzystwa połączono z obchodami rocznicy 60-lecia odzyskania niepodległości. W programie: okolicznościowy referat, sprawozdanie z pięcioletniej działalności Towarzystwa, występy artystów scen warszawskich oraz młodzieży z Domu Kultury w Radzikowie. Przygotowano też wystawę ze zbiorów hobbistów z różnych dziedzin.

 

Ponadto: Komisja Historyczna zbiera materiały do referatu „Błonie w 60-leciu”. Interweniowano w sprawie Poniatówki u wojewódzkiego konserwatora zabytków. Towarzystwo patronowało Zespołowi Muzyczno-Tanecznemu Ziemi Błońskiej skupiającemu młodzież z Radzikowa i Błonia.

W grudniu Towarzystwo liczyło 119 członków.