1979


1 – 10maja. Plener malarski.


30 maja. Wernisaż prac poplenerowych. Wystawa czynna do 3 czerwca. Na wystawie dyżury pełnili harcerze, pomagali również przy jej urządzeniu. Wzmianki o wystawie zamieściła stołeczna prasa.

 

27 maja – 3 czerwca. Po raz pierwszy obchodzono – zorganizowane z inicjatywy Towarzystwa – Dni Błonia. Inicjatorem był Władysław Trepczyński, członek Zarządu TPZB, który zaproponował obchody i opracował program: pokazy strażackie i koncert orkiestry dętej, występy młodzieży szkolnej, konkursy i inscenizacje, kiermasz książek oraz kiermasze zorganizowane przez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” i Spółdzielnię Ogrodniczą, spotkania z weteranami walk, występy artystów stołecznej „Estrady”, dyskoteki, ogniska harcerskie, wystawa poplenerowa, wystawa „Polskie dziecko w fotografii”, pokonkursowa wystawa rysunków dzieci „Polska – moja Ojczyzna’ i wystawa „Miasto Błonie dawniej i dziś”. Te dwie ostatnie przygotowane przez Towarzystwo wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Propagandy i Kultury oraz Klubem Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Ponadto, w każdą pierwszą środę miesiąca (do września) odbywały się koncerty artystów z Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. Odbyło się spotkanie z poetą i tłumaczem Tadeuszem Fangratem zatytułowane „Fraszki i satyra polska” oraz z Barbarą Wachowicz i red. Aleksandrem Nawrockim z „Naszej Trybuny”. Otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie „Bliżej regionu – bliżej kraju” ogłoszonym w 1976 roku przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu m.st. Warszawy. Do konkursu Estetyka Błonia przystąpiła wieś Konstantów oraz Dom Pomocy Społecznej w Bramkach.

W grudniu Towarzystwo liczyło 124 członków.