1980


29 lutego. Spotkanie z uczestnikami konkursu Miasto Błonie i Ziemia Błońska Czyste i Piękne. Wręczenie nagród za miniony etap oraz koncert artystów warszawskich i młodzieży szkolnej.


1 – 4 maja. Dni Błonia zorganizowane wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Propagandy i Kultury. Wydano broszurę Program obchodów Dni Błonia ’80.

 

2 – 15 maja. Piąty plener malarski, w którym wzięły udział artystki Danuta Postępska, Anna Lisiewicz, Hanna Moczulska i Danuta Mitraszewska.

 

31 maja. Wernisaż malarskiej wystawy poplenerowej.

 

18 listopada. Uroczysty wieczór z okazji 600-lecia nadania Błoniu praw miejskich. Prezes Władysław Nowakowski i nauczycielka Krystyna Gorczyca wygłosili referat „Błonie w 600-leciu”, a część arty­styczną przygotowała młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 4 i zespół muzyczny z Klubu Młodzieżowego „Mery”.

 

Ponadto: Po naszych długich staraniach u konserwatora zabytków, pismem z 26 lipca 1980 nie wyraził on zgody na rozbiórkę Poniatówki (planowaną przez władze miejskie) i postuluje, aby budynek zabezpieczyć i starać się o przywrócenie mu stanu pozwalającego na użytkowanie.

Towarzystwo współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Propagandy i Kultury, Klubem Spółdzielni Mieszkaniowej, Szkołą Podstawową nr 4 oraz środowiskiem harcerskim.