1981


Maj. Otwarte zebranie poświęcone walce z alkoholizmem, z udziałem działaczy społecznych.


21 – 30 września. Plener malarski.

 

18 – 25 października. Wystawa poplenerowa.

Ze względu na trudną sytuację gospodarczą i ograniczenia finansowe zrezygnowano z organizacji Dni Błonia. Zorganizowano jedynie jarmark staroci.

 

25 listopada. Ze względu na stałe pogarszanie się warunków życia, brak towarów i zapowiedź ciężkiej zimy, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej zwołało zebranie przedstawicieli organizacji społecznych z władzami miasta poświęcone zorganizowaniu pomocy potrzebującym. Zebranie było liczne, radzono, jak pomagać, wiele osób zgłosiło chęć współpracy z placówkami opieki społecznej. W protokóle ze spotkania czytamy: „Zebranie otworzył przewodniczący Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej Władysław Nowakowski, który między innymi powiedział o trudnej sytuacji w kraju, o niemocy władz w sprawach troski o dobro, zdrowie i życie obywateli. Wysuwa się racje i problemy ustrojowe, które mają być ważniejsze od troski o ludzi starych, samotnych oraz o dzieci w szkołach”. Utworzono Komitet Pomocy mający się zbierać co dwa tygodnie. Następne zebranie odbyło się 9 grudnia, zapowiedziano kolejne. 13 grudnia ogłoszono stan wojenny…