1982


W maju wyjaśniono, że organizacje regionalne mogą wznowić działalność. Zlikwidowano Klub Spółdzielni Mieszkaniowej, więc z braku lokalu Zarząd spotykał się w mieszkaniu prywatnym. Nie było jednak lokalu na spotkanie w szerszym gronie.


W grudniu Towarzystwo liczyło 62 członków.