1983


Do maja Towarzystwo nie prowadziło żadnej działalności.


Maj. Spotkanie z płk. Wacławem Królem, byłym lotnikiem.

 

Czerwiec. Gawęda Jerzego Bronisławskiego poświęcona Warmii i Mazurom.

 

11 czerwca. Wycieczka po Błoniu.

 

Listopad. W czerwcu minęła dziesiąta rocznica utworzenia Towarzystwa. Z tej okazji przygotowano wystawę malarską, pokazując wybrane obrazy ze wszystkich plenerów, jakie zorganizowano w dziesięcioleciu.

Zebrania Zarządu odbywały się w Klubie Emerytów, a spotkania ogólne w Spółdzielni Mieszkaniowej.

W grudniu Towarzystwo liczyło 61 członków.