1985


26 stycznia. Maria Sobolewska mówiła o Indiach. Była to pierwsza gawęda z cyklu „Wędrówki po świecie”, w jego ramach będą organizowane spotykania z indywidualnymi turystami, którzy opowiedzą 0 swych wojażach, ilustrując je zdjęciami i slajdami.


16 lutego. „Wędrówki po świecie — Grecja i Turcja”.

 

16 marca. „Wędrówki po świecie – Rzym i Watykan”, gawęda Ewy Malinowskiej.

 

Kwiecień. „Wędrówki po świecie — Egipt”, gawęda Zbigniewa Stępnia.

 

Maj. „Wędrówki po świecie – Włochy”.

 

Wrzesień. „Wędrówki po świecie – Nepal i jego dzieci”, gawęda Marii Sobolewskiej.

 

Listopad. „Wędrówki po świecie – Nepal — świątynia architektury”, gawęda Marii Sobolewskiej.

 

8 grudnia. Wernisaż wystawy poplenerowej Błonie ’85. Prace wystawili: Krystyna Wasilewska-Budzyńska (m.in. „Pałac w Passie”), Elżbieta Rejment-Zawadzka (m.in. „Kościół w Błoniu”), Witold Polański (m.in. „Chata w Radzikowie”).

 

Grudzień. Wystawa obrazów Anny Arcimowicz — pejzaże i kwiaty.

 

Grudzień. Zainicjowano cykl wykładów „Jak patrzeć na dzieło sztuki”. Prowadzi je Henryk Brandys, kustosz Muzeum Etnograficznego.

Mazowieckie Towarzystwo Kultury w ramach przeglądu aktywności regionalnych towarzystw kultury przyznało Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Błońskiej dyplom uznania „Za aktywny udział, zaangażowanie i cenne inicjatywy społeczno-kulturalne”.