1988


18 stycznia. Podsumowanie kolejnego etapu konkursu Miasto Błonie i Ziemia Błońska Czyste i Piękne.
Kontynuacja cyklu „Wędrówki po świecie bez wiz i dewiz”. O Hiszpanii opowiedział Marek Szymański.
Językoznawca dialektolog doc. Barbara Falińska mówiła o gwarze ludowej Mazowsza.


15 września. Uroczyste otwarcie dworku Poniatówka, w którym Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej otrzymało stałą siedzibę. Przypomniano rolę Towarzystwa w staraniach najpierw o wpisanie budynku na listę zabytków, a później o rekonstrukcję. Prezes Władysław Nowakowski podkreślił osobiste zaangażowanie przewodniczącego Rady Narodowej Janusza Adamskiego i naczelnika Józefa Ćwikły w odbudowę dworku. Prezes Mazowieckiego Towarzystwa Kultury Zygfryd Rekosz wygłosił prelekcję „Rola zabytków w życiu narodu”. Zarząd TPZB przygotował dwie wystawy ze swych zbiorów: obrazów poplenerowych oraz fotografii dawnego Błonia. Był też koncert w wykonaniu artystów scen warszawskich. Mazowieckie Towarzystwo Kultury przyznało Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Błońskiej medal pamiątkowy za zasługi dla rozwoju kultury na Mazowszu.

6 listopada. Wernisaż wystawy malarskiej artysty plastyka Sergiusza Grudkowskiego „Ziemia błońska i jej kwiaty”.

11 listopada. Wernisaż poplenerowej wystawy obrazów Małgorzaty Chwiałkowskiej-Rakasz i Alojzego Balcerzaka. Ekspozycji towarzyszył drukowany folder.

12 listopada. W „Kurierze Polskim” ukazał się artykuł o Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Błońskiej.

Listopad. Uroczystość 70-lecia odzyskania niepodległości.