1989


23 lutego. Wykład doc. Barbary Falińskiej „Kultura języka polskiego a gwary ludowe”.


26 lutego. Spotkanie z okazji 15-lecie istnienia Towarzystwa, które przypadało na czerwiec 1988 roku. Ukazała się okolicznościowa 16-stronicowa broszura Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej. XV-lecie działalności, wydrukowana ekspresowo dzięki zaangażowaniu Tadeusza Kryńskiego (nakład 500 egzemplarzy). W czasie spotkania prezes Władysław Nowakowski przypomniał w skrócie historię Błonia, prezes Mazowieckiego Towarzystwa Kultury Zygfryd Rekosz powiedział o roli towarzystw kulturalnych, a Henryk Brandys wygłosił prelekcję o dworkach polskich. Część artystyczną wypełniły koncert fortepianowy uczennicy Agnieszki Wójcikówny, deklamacje uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 oraz koncert Beaty Radłowskiej. W gablotach przygotowano wystawę fotografii Błonia. Dzięki przychylności kierownictwa „Mery”, dyr. Andrzeja Głowackiego i inż. Janusza Adamskiego, Zakłady Mechaniczno-Precyzyjne „Mera-Błonie” objęły patronat nad Towarzystwem.

 

13 kwietnia. Red. Zuzanna Stromenger wygłosiła gawędę o ochronie środowiska.

 

20 kwietnia. Spotkanie środowiskowe lekarzy i pracowników służby zdrowia.

 

Kwiecień. Zmarł Wiktor Jaworski (ur. 17 października 1899), inż. dróg i mostów, jeden z budowniczych portu w Gdyni. W czasie okupacji działał w RGO, a jego wspomnienie z tego okresu zostały wydane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej: W. Jaworski, Rada Główna Opiekuńcza, Polski Komitet Opiekuńczy Delegatura w Błoniu. Za aktywną działalność w Towarzystwie został wyróżniony członkostwem honorowym.

 

11 maja. Spotkanie środowiskowe inżynierów i techników, na którym omawiano sprawy ochrony środowiska i budowę elektrowni w Mosznie koło Pruszkowa. Prelekcję wygłosił przedstawiciel Ruchu Zielonych.

 

8 czerwca. Spotkanie środowiskowe nauczycieli szkół Błonia i okolicy. W programie: spotkanie z poetką Alicją Patey-Grabowską, która czytała swoje wiersze i opowiadała o pracy twórczej, oraz informacja o działalności Towarzystwa.

 

Czerwiec. Plener malarski. Wzięła w nim udział malarka Krystyna Wasilewska-Budzyńska.

 

8 października. Spotkanie z Jerzym Waldorffem, który mówił o cmentarzu Powązkowskim.

 

22 października. Wystawa poplenerowa artystki plastyk Krystyny Wasilewskiej-Budzyńskiej.

 

12 listopada. Otwarcie wystawy fotogramów z pogrzebu marszałka Józefa Piłsudskiego. Akademia w rocznicę odzyskania niepodległości, młodzież wystąpiła z recytacjami.

W grudniu do Towarzystwa należało 85 osób.