1991


24 lutego. Wystawa malarska „Siadami Kolberga”. Występ zespołu Błoniacy.


4 maja. Artystka plastyk Izabella Anioł-Łyżnik „Collage-cotton”, wystawa prac.

 

25 maja. Wycieczka piesza do Rokitna, zwiedzanie kościoła.

 

22 czerwca. Piesza wycieczka do Żukowa, zwiedzanie kościoła.

 

Lipiec. „Krajobrazy Błonia” – propozycja przestrzennego zagospodarowania miasta i okolicy, poplenerowa wystawa prac studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Uczelnia ofiarowała prace Towarzystwu.

 

Październik. Spotkanie z publicystą Andrzejem Micewskim poświęcone sytuacji politycznej w kraju.

 

1 grudnia. Poranek poetycki w rocznicę powstania listopadowego. Wiersze Cypriana Norwida recytowała młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 3 i Liceum Ogólnokształcącego.

 

Grudzień. Wystawa i kiermasz suchych kwiatów i stroików świątecznych przygotowanych przez uczniów Szkoły Ogrodniczej pod opieką dyr. Alicji Baraniukowej.

 

Ponadto: Skompletowano dokumentację zabytkowych nagrobków na cmentarzu katolickim oraz sporządzono dokumentację fotograficzną cmentarza żydowskiego. Wykonano 500 fotografii Poniatówki przeznaczonych na sprzedaż. Proboszcz Zdzisław Kniołek udostępnił nam dokumentację zabytkowych grobów na miejscowym cmentarzu. Marian Radziszewski wykonał dokumentację cmentarza żydowskiego. Alicja Kwiatkowska opracowała historię Liceum Ogólnokształcącego i opublikowała ją w gazecie „Echo”. Roman Nowoszewski opublikował broszurę Ratusz w Błoniu.