1993


16 stycznia. Wieczór kolęd w wykonaniu chóru parafialnego.


 

21 stycznia. „Historia architektury” – ilustrowany przezroczami cykl wykładów dra arch. Witolda Mieszkowskiego z Politechniki Warszawskiej rozpoczął odczyt: „Architektura starożytnej Hellady i Rzymu.

 

18 lutego. „Architektura średniowieczna”.

 

25 marca. „Architektura renesansu i baroku”.

 

22 kwietnia. „Architektura XIX i XX wieku”.

 

18 – 25 kwietnia. Wystawa malarstwa artystki plastyk Krystyny Utzig-Sekular.

 

8 maja. „Zieleń w naszym otoczeniu”, prelekcja Alicji Baraniukowej, dyr. Szkoły Ogrodniczej.

 

28 maja. Uroczystości XX-lecia TPZB.

 

30 maja – 6 czerwca. Wystawa prac malarskich Magdaleny Spasowicz.

 

Maj — grudzień. Cykl wykładów doc. dra hab. Władysława Nowakowskiego „Czy rak jest wyleczalny?”.

 

1 września. Wycieczka piesza trasą: Łyska Góra – brzeg Utraty – kirkut — niezachowane grodzisko na Osieku.