1994


Marzec. Dwudniowe seminarium „Głęboka ekologia warunkiem przetrwania”. Program: dr inż. Zofia Wacek-Iwanicka „Edukacja ekologiczna, jej uwarunkowanie i zasady”, doc. Mieczysław Pokorski „Zdrowotne uwarunkowanie środowiska naturalnego”, dr Jerzy Misiak „Walory przyrodniczo-historyczne parków krajobrazowych” (slajdy) oraz „Parki narodowe i krajobrazowe, ich rola w życiu narodu”, prof. Bolesław Bachman „Żywność — łańcuch pokarmowy a rolnictwo ekologiczne” oraz „Rolnictwo ekologiczne”, mgr inż. Jacek Stefanicki „Gospodarka odpadami”, mgr inż. Jan Zappe „Gospodarstwo domowe a skażenie detergentami”, mgr Czesław Łaszek „Ekorozwój podstawową zasadą w gospodarce gmin”, mgr inż. Zbigniew Ząbek „Czyste technologie w ochronie środowiska”, doc. Władysław Nowakowski „Skażenie środowiska a zdrowie jego mieszkańców”.


6 kwietnia. Piotr Pukos „Technika fotografowania przyrody”, ilustrowany przezroczami wykład w ramach cyklu przygotowanego z okazji 50-lecia Kampinoskiego Parku Narodowego.

 

19 maja. „Zwierzęta w Parku Kampinoskim”. Piotr Pukos w cyklu wykładów przygotowanych z okazji 50-lecia Kampinoskiego Parku Narodowego mówił m.in. o florze i faunie oraz o przystosowaniu się rysiów z ogrodu zoologicznego do życia na wolności w Parku Kampinoskim.

Iwona Wojtczak przedstawiła działalność Towarzystwa w artykule zamieszczonym w „Przeglądzie Technicznym” 1994, nr 8.

 

11-18 grudnia. Wystawa malarstwa na porcelanie i akwareli artystki plastyk Danuty Mitraszewskiej.