1995


12 marca. Walne Zgromadzenie TPZB podjęło dwie uchwały: przyjęto zmieniony statut Towarzystwa, który zastąpił dotychczasowy, uchwalony w 1973 roku, oraz przyznano Janinie Janiszewskiej, Stani­sławie Plochowej i Leonowi Ceglarzowi tytuł Członka Honorowego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej.


Maj. Helena Jasińska i Józef Zieliński reprezentowali Towarzystwo w uroczystości 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej (wbili gwóźdź w drzewce sztandaru).

 

15 maja. Ogłoszono konkurs Ziemia Błońska w Zieleni i Kwiatach zorganizowany wraz z burmistrzem oraz Spółdzielnią Mieszkaniową.

 

12 czerwca. Sąd rejonowy zatwierdził zmieniony statut Towarzystwa.

 

17 września. Wystawa fotograficzna Elżbiety Dziuk „Zabytki Grodna”. Otwarcie wystawy poprzedził koncert fortepianowy studentki Agnieszki Wójcikówny.

 

9 listopada. Barbara Gagnelid (z pochodzenia błonianka, dziś Szwedka) wygłosiła prelekcję „Szwecja – jej tradycje i zwyczaje”. Spotkanie zorganizowano z pomocą ambasady szwedzkiej.

 

25 listopada. Uroczyste zakończenie dorocznego konkursu Ziemia Błońska w Zieleni i Kwiatach, wręczenie nagród laureatom.

 

10-17 grudnia. „Pejzaż w rysunku”, wystawa Szymona Tarnowskiego, studenta piątego roku Akademii Sztuk Pięknych.