1996


6 stycznia. Opłatek i wieczór kolęd w wykonaniu chóru kościelnego parafii św. Trójcy pod dyr. Rafała Szymańskiego.


21 marca. W ramach cyklu „Podróże bez wiz” prelekcja architekta Witolda Mieszkowskiego „Nieznana Hellada. Impresje z podróży do Turcji”.

 

28 marca. Prelekcja Alicji Baraniuk „Zieleń w naszym otoczeniu”. Tak też brzmiało hasło konkursu Ziemia Błońska w Zieleni i Kwiatach. W „Zielonym Sztandarze” (1996, nr 25) ukazał się artykuł o tym konkursie: Alicja Kwiatkowska „Oazy piękna”, fot. Mirosława Pawlak i Zygmunt Ropiak.

 

24 listopada. Otwarcie wystawy obrazów artysty plastyka Janusza Królika.

 

7 grudnia. Zakończenie konkursu Ziemia Błońska w Zieleni i Kwiatach.