1999


31 stycznia. Jubileusz 25-lecia TPZB. Program: Zygfryd Rekosz prezes Mazowieckiego Towarzystwa Kultury „Rola towarzystw regionalnych w życiu społeczeństwa”, Roman Nowoszewski „Rys historyczny dziejów Błonia”, Władysław Nowakowski prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej „25 lat Towarzystwa w życiu naszego środowiska”, koncert fortepianowy w wykonaniu Agnieszki Wójcik, zwiedzanie wystawy dorobku Towarzystwa. Zygfryd Rekosz przekazał na ręce prezesa Władysława Nowakowskiego list gratulacyjny wystosowany przez Mazowieckie Towarzystwo Kultury.


Kwiecień. Grupa członków Towarzystwa uczestniczyła w spotkaniu w Galerii Porczyńskich w Warszawie. W programie spotkania był m.in. koncert fortepianowy Agnieszki Wójcik.

 

29 – 30 maja. Z okazji Dni Błonia Towarzystwo wydało pocztówkę z widokami starego Błonia opatrzonymi krótką notą. Pocztówka została dołączona do „Wiadomości Samorządowych”.

 

28 sierpnia. W ramach konkursu Ziemia Błońska w Zieleni i Kwiatach inż. Jerzy Pawłowski wygłosił prelekcję „Rośliny balkonowe i rabatowe”.

 

19 września. Wystawa malarstwa artystki plastyk Marii Kubiak „Pamiętnik jesienny”, „Madonny Polskie”.

 

17 października. Zdzisław Czaja zaprosił na wystawę swego malarstwa „Polskie krajobrazy”.

 

21 listopada. Koncert „Zbliżenia muzyczne Fryderyka Chopina”, fortepian Ewa Zielińska, słowo wiążące Cezary Wójcik.

 

11 grudnia. Finał konkursu Ziemia Błońska w Zieleni i Kwiatach. Prelekcja tematyczna inż. Jerzego Pawłowskiego.

 

31 grudnia. Z inicjatywy Towarzystwa na wieży Ratusza zapalono napis: „Witamy 2000 rok”, który świecił się przez kilkanaście dni.