2000


11 marca. W Poniatówce odbył się koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Ewy Zielińskiej.


25 marca. W kościele parafialnym odbył się koncert muzyki wielkopostnej na skrzypce i organy w wykonaniu Moniki Zawadzkiej i Sławomira Piotrowskiego.

 

8 kwietnia. Wieczór z muzyką klasyczną. Wykonawcy: Anna Drzewiecka flet, Joanna Kujda altówka, Jan Trojanowski flet, Ewa Zielińska wiolonczela.

 

5 i 6 czerwca. W czasie Dni Błonia Towarzystwo przekazało burmistrzowi Januszowi Adamskiemu album „Błonie na dawnej fotografii” wykonany w jednym egzemplarzu.

Sergiusz Grudkowski ofiarował Towarzystwu dziesięć obrazów, które dzięki staraniom Seweryna Chruścińskiego zostały oprawione w czasie zajęć warsztatowych w Domu Pomocy Społecznej w Bramkach i eksponowane w Poniatówce.

 

27 grudnia. Zarząd rozesłał apel o nadsyłanie zdjęć dotyczących Błonia do przygotowywanego albumu „Błonie na starej fotografii”.

Z funduszy Towarzystwa kupiono mapy Błonia z 1929 roku. Burmistrz Janusz Adamski przekazał Towarzystwu projekt zabudowy terenów wokół Ratusza opracowany przez zespół architektów Delta.