2001

W ramach Dni Błonia przygotowano wystawę zdjęć z naszego archiwum, pokazując domy, balkony i ogrody nagrodzone w konkursach Ziemia Błońska w Zieleni i Kwiatach.

2 czerwca. Koncert muzyki klasycznej w kościele św. Trójcy w ramach Roku Prymasa Tysiąclecia. Wykonawcy Monika Zawadzka i Sławomir Piotrowski.

 

15  grudnia. Koncert muzyki organowej „Ave Maria” w kościele św. Trójcy w wykonaniu Sławomira Piotrowskiego.

Prace nad przygotowaniem albumu Błonie na dawnej fotografii.