2004


1 stycznia. Chór Ecclesia Cantas koncertował w kościele św. Trójcy.


28 marca. Na Walnym Zebraniu TPZB Roman Nowoszewski poinformował, że Bydgoski Antykwariat Naukowy oferuje inkunabuł zawierający dzieło Mikołaja z Błonia Seremones uenerabilis… wydane w roku 1495. Zareagował na to burmistrz Zbigniew Stępień, ogłaszając w „BIS-ie” (2004, nr 4/5) apel do społeczeństwa o współfinansowanie zakupu tej księgi. Apel spotkał się z żywą reakcją, udało się zgromadzić kwotę 13,5 tysiąca złotych na zakup księgi.

 

4 czerwca. „Z wędrówek po Mazowszu – dwory mazowieckie”, wystawa fotografii Teresy i Roberta Twardo.

 

22 października. Mieszkająca w Pruszkowie Barbara Sadowska, córka płk. Jana Sadowskiego, przekazała materiały ze zbiorów swego ojca, m.in. „Krótki opis dziejów miasta Błonia” (rękopis) oraz egzemplarze czasopisma „Westerplatte”.

 

11 listopada. W Poniatówce odbyła się pierwsza publiczna prezentacja dzieła Mikołaja z Błonia kupionego w bydgoskim antykwariacie.

 

12 grudnia. Finał konkursu Ziemia Błońska w Zieleni i Kwiatach.

Likwidator Zakładów „Mera” przekazał Towarzystwu album zawierający historię Zakładów (teksty pisane ręcznie, fotografie i rysunki).