2005


20 stycznia. Wypełniając ankietę „Zgłoszenie pomysłu inwestycyjnego” otrzymaną w ramach przygotowywania wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Błonie, Towarzystwo zgłosiło propozycję: „Rozbudowa istniejącego kina Bajka, tzn. dobudowa od strony południowej budynku pomieszczeń z przystosowaniem ich dla działalności Ośrodka Kultury. W obecnym budynku Poniatówka pomieszczenia przeznaczyć na utworzenie Muzeum Ziemi Błońskiej”.


5 marca. Spotkanie z Władysławem Deglerem, synem inżyniera naczelnego fabryki, i Nelly Czerską-Iwaszkiewicz, którzy mówili o historii Fabryki Zapałek w Błoniu.

 

13 marca. Koncert wielkopostny w kościele św. Trójcy.

 

12 maja. Uroczyste przejęcie ofiarowanych przez Sergiusza Grudkowskiego 15 akwarel dotyczących Błonia, ofiarowanych nam w październiku ub. roku. To już drugi dar artysty, który na 20-lecie Towarzystwa przekazał 10 akwarel, również przedstawiających stare Błonie.

 

10 grudnia. Finał konkursu Ziemia Błońska w Zieleni i Kwiatach. Julia i Sebastian Pawłowscy wygłosili pogadankę „Jak ograniczyć ilość prac w swoim ogrodzie”.