2006

10 lutego. Zmarła Zofia Nowakowska, z wykształcenia prawnik, z serca – społecznik. Wieloletni członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej, którego działalność wspierała całym sercem, radząc i pomagając swojemu mężowi, Prezesowi Towarzystwa, gdy zachodziła potrzeba, i ciesząc się z osiągnięć, sukcesów.

 

22 czerwca. Finał konkursu „Ocalić wspomnienia” zorganizowanego wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy, ZHR, Mazowieckim Hufcem Harcerzy „Kresy”.

 

26 sierpnia. Wycieczka autokarowa do twierdzy Modlin, Czerwińska i Muzeum Walk nad Bzurą w Sochaczewie.

 

Wrzesień. Ukazało się trzecie, poprawione wydanie albumu Błonie na dawnej fotografii.

 

6 września. W posiadaniu Towarzystwa znalazł się dokument błońskiego cechu szewskiego z oryginalnymi podpisami królów Jana III Sobie­skiego i Stanisława Augusta Poniatowskiego.

 

23 września. Wycieczka autokarowa do Nieborowa, Arkadii i Niepokalanowa.

 

30 listopada. Promocja książki Rona Jeffreya Wisła jak krew czerwona zorganizowana z inicjatywy i z udziałem Towarzystwa w sali sportowej Liceum Ogólnokształcącego.