2007

3 lutego. Finał ubiegłorocznego konkursu Ziemia Błońska w Zieleni i Kwiatach poprzedzony prelekcją Jerzego i Sebastiana Pawłowskich poświęconą pielęgnacji trawników.

 

1 kwietnia. Zmarła Julia Gutkowska, dr nauk medycznych, wieloletni członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej, uczestniczka spotkań i imprez organizowanych przez TPZB.

 

20 maja odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Na zebraniu wybrano prezesa i zarząd XIV kadencji. Prezesem został ponownie dr Władysław Nowakowski.

W czasie zebrania miała miejsce promocja pracy Wiktora Jaworskiego Rada Główna Opiekuńcza. Polski Komitet Opiekuńczy. Delegatura w Błoniu 1939-1945, wydanej przez Towarzystwo. Publikacja przypomina działalność błońskiej RGO, która niosła w czasie okupacji pomoc mieszkańcom naszego miasta i warszawiakom uciekającym ze stolicy po upadku powstania. Autor był aktywnym uczestnikiem działań RGO. Publikacja zainicjowała serię wydawniczą o nazwie Błońska Biblioteczka, w której Towarzystwo rozpoczęło publikację tekstów dotyczących Błonia i ziemi błońskiej.

 

26 kwietnia. Finał Międzygminnego Konkursu Pięknego Czytania „Kto czyta, nie błądzi” zorganizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną. W ramach współpracy Towarzystwa i Biblioteki, na zaproszenie kier. Anny Buźniak w pracach komisji konkursowej uczestniczył Roman Nowoszewski.

 

26 sierpnia. Autokarowa wycieczka do Torunia. Zwiedzanie tego gotyckiego miasta nazywanego małym Krakowem. Moc wrażeń, wspomnień, dziesiątki pamiątkowych zdjęć i oczywiście… słodkie toruńskie pierniki. Wycieczkę przygotowały Marianna Frydrych i Elżbieta Tryniszewska.

Zarząd ogłosił na ulotkach apel o ratowanie od zatraty pamiątek przeszłości — fotografii, dokumentów, przedmiotów mających wartość muzealną.

W odpowiedzi na apel wpłynęło kilka darów: Janina Dzierlińska przekazała dyplom mistrzowski cechu szewców sprzed stu lat oraz dowód osobisty mieszkańca Błonia wydany przed 1939 rokiem. Izabela Brzezińska ofiarowała historyczne zdjęcie zbiorowe wójtów wsi powiatu błońskiego z początku XX wieku. Jerzy Bezpałko przekazał zszywkę numerów „Głosu Załogi”, gazety zakładowej Mery-Błonie. Zdzisław Wrzeciono przekazał jednodniówkę „Czuwaj! Służ” wydaną z okazji zlotu harcerskiego w 1937 roku.

17 września. Na zaproszenie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z Koła nr 6 w Błoniu Roman Nowoszewski uczestniczył w uroczystości umieszczenia sztandaru Narodowych Sił Zbrojnych w Ratuszu.

 

22 września. Zmarł Władysław Nowakowski, pułkownik w stanie spoczynku, docent doktor habilitowany nauk medycznych, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej od pierwszej kadencji (1973) do chwili obecnej. Przez wszystkie te lata był inicjatorem, organizatorem lub współorganizatorem wielu działań podejmowanych przez Towarzystwo, zawsze miał czas i chęć do pracy społecznej na rzecz miasta, ziemi błońskiej. Do ostatnich dni, chociaż ciężko, obłożnie chory, w domu i w szpitalu troszczył się o sprawy tyczące Towarzystwa.

 

5 października. Spotkanie z Alicją Kostrzewą, wnuczką Feliksa Włodarczyka, właściciela pierwszego zakładu fotograficznego w Błoniu, którego zdjęcia znajdują się między innymi w książce Grzegorza Witolda Nowakowskiego i Jana Kamosińskiego Przyczynek do dziejów miasta Błonia (Błonie 1930) oraz w wydanym przez Towarzystwo albumie Błonie na dawnej fotografii. Spotkanie przygotowali Mieczysław Ziental i Elżbieta Tryniszewska.

W październiku ogłosiliśmy konkurs „Moja ulica, mój dom” zorganizowany przez Towarzystwo pod patronatem Burmistrza.

 

4 listopada, wyjazd do opery na La Traviatę Giuseppe Verdiego. Wyjazd, miejskim autokarem, zorganizowały Jadwiga Włodarska, Marianna Frydrych i Elżbieta Tryniszewska.

 

3 grudnia odbyło się nadzwyczajne walne zebranie, na którym dokonano wyboru prezesa Towarzystwa, powierzając tę funkcję Romanowi Nowoszewskiemu, dotychczasowemu wiceprezesowi. Na pierwszym zebraniu zarządu na wiceprezesa wybrano Mirosławę Pawlak.

 

15 grudnia, finał konkursu Ziemia Błońska w Zieleni i Kwiatach, organizowanego tradycyjnie od roku 1974. Konkurs prowadziła Mirosława Pawlak.