2008

12 stycznia. Przejęto część księgozbioru po Zofii i Władysławie Nowakowskich, włączając go do biblioteki Towarzystwa.

12 stycznia. Wyjazd do Operetki na Zemstę nietoperza. Wyjazd zorganizowały Elżbieta Tryniszewska i Jadwiga Włodarska.

 

19 stycznia. Zakończenie konkursu „Najładniejsza wystawa sklepowa”. Dyplomy otrzymali autorzy najciekawszych wystaw. Spotkanie uświetnił chór Śpiewający Senior, wykonując kilka kolęd i pieśni, wiązankę piosenek oraz dwa utwory, Nasze Błonie oraz Błonie, do których słowa i tekst napisał kierownik zespołu Jan Sobieski. Konkurs prowadziła Halina Trelińska.

19 stycznia Roman Nowoszewski uczestniczył w spotkaniu noworocznym kombatantów zorganizowanym w Poniatówce.

 

1 lutego rozpoczął 95 rok życia Leon Ceglarz, pedagog, wieloletni działacz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej, któremu nadano członkostwo honorowe.

 

31 marca. Doroczne walne zebranie sprawozdawcze. 31 marca 2008 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej liczyło 75 członków.

 

7 kwietnia Agnieszka Kurach, Helena Szymańska, Jadwiga Marcinkowska i Roman Nowoszewski spotkali się w Warszawie z przedstawicielami Rady Naukowej Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zapoznając się z dokumentami potrzebnymi do utworzenia w Błoniu podobnego uniwersytetu. W pierwotnym zamierzeniu miał on być organizowany w ramach Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej, jednak przeważyły głosy, iż ze względu na zakres działania oraz samą jego strukturę, powinno to być stowarzyszenie samoistne.

 

23 kwietnia uchwałą Rady Miejskiej nr XXII/158/08 zatwierdzono regulamin nadawania honorowego obywatelstwa miasta Błonia. Godność nadaje Rada po zapoznaniu się z opinią Kapituły, w której skład wchodzi przewodniczący Rady Miejskiej, burmistrz Błonia, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej i osoby wyróżnione honorowym obywatelstwem.

 

25 kwietnia Mirosława Pawlak reprezentowała Towarzystwo w czasie uroczystości wmurowania na Rynku aktu erekcyjnego pod fontannę.

 

22-25 maja, wycieczka autokarowa do Lwowa, w której wzięło udział 48 osób. Program wyjazdu obejmował zwiedzanie nie tylko Lwowa, z jego licznymi zabytkami i atrakcjami turystycznymi, ale także Żółkwi, historycznego miasta, które założył hetman Żółkiewski, oraz również historycznego Zamościa, z jego malowniczym, nastrojowym rynkiem. Wycieczkę przygotowały Marianna Frydrych i Elżbieta Tryniszewska.

27 maja. Spotkanie byłych pracowników Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych „Mera-Błonie” poświęcone przypomnieniu historii zakładu. W spotkaniu  wzięła udział spora grupa merowców, zarówno szeregowych pracowników, jak i osób pełniących kiedyś funkcje kierownicze. Historię Mery przypomnieli Jerzy Bezpałko i Tadeusz Dziewulski, łącząc gawędę z pokazem około sześciuset slajdów i plansz, które inż. Bezpałko zgromadził na płycie DVD. Można było obejrzeć uratowaną od zniszczenia kronikę Mery oraz zdjęcia pracowników i zakładu, nabyć płytę ze zdjęciami, podzielić się wspomnieniami. W „BIS-ie” nr 9 ukazała się relacja o spotkaniu i fragment gawędy inż. Bezpałko.

 

6 czerwca. Na uroczystej sesji Rady Miejskiej Ewa Tuzimska, była burmistrz, członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej, otrzymała godność honorowego obywatela Błonia.

 

17 czerwca w Poniatówce odbyło się podsumowanie konkursu „Moja ulica, mój dom”. Konkurs przygotowały Agnieszka Kurach i Marianna Frydrych we współpracy z Elżbietą Tryniszewską, komisją konkursową kierowała Izabela Brzezińska. Na łamach „BIS-u” ukazało się omówienie konkursu oraz fragment pracy Joanny Wróblewskiej.

100_0572 DSC05279 DSC05280

22 czerwca grupa członków Towarzystwa uczestniczyła w uroczystościach zorganizowanych przez Towarzystwo Kampinoskie w pierwszą rocznicę otwarcia Chaty Kampinoskiej.

 

28 czerwca. Wycieczka autokarowa do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Interesujący skansen, położony malowniczo pośród wąwozów, pagórków i pól uprawnych — sielska polska wieś. Na zakończenie – gościniec pod Iłowem, do którego utrudzeni wycieczkowicze zawitali na kolację. Wycieczkę zorganizowały Izabela Brzezińskiej i Elżbieta Tryniszewska.

 

16 lipca, wyjazd do Domu Pomocy Społecznej w Bramkach na zaproszenie dyr. Seweryna Chruścińskiego, wieloletniego członka naszego Towarzystwa a zarazem wieloletniego dyrektora tej wzorowo prowadzonej placówki. Zapoznanie z Salą Doświadczalną Świata, Warsztatem Terapii Zajęciowej, salami rehabilitacyjnymi i pracowniami.

 

17 września Roman Nowoszewski uczestniczył w uroczystości przeniesienia sztandaru Narodowych Sił Zbrojnych do Ratusza.

 

27 i 28 września, wycieczka na trasie Jędrzejów – Ojców — Kraków, w której uczestniczyło 46 osób. W Jędrzejowie zwiedzanie kościoła przy klasztorze cystersów i Muzeum im. Przypkowskich (zegary słoneczne, stare księgi i dokumenty), a następnym etapem był Ojcowski Park Narodowy (ruiny zamku w Ojcowie, zamek na Pieskowej Skale, Maczuga Herkulesa) i wreszcie Kraków, którego zwiedzanie rozpoczęte nocą, kontynuowano do wczesnego popołudnia następnego dnia. Wycieczkę przygotowały Marianna Frydrych i Elżbieta Tryniszewska.

 

28 września. Udział w uroczystości „Obrzędy ludowe na Mazowszu”, zorganizowanej w chacie we wsi Granica.

 

16 października Mieczysław Ziental i Roman Nowoszewski wzięli udział w panelu dyskusyjnym zorganizowanym przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną. Dyskutowano propozycję utworzenia Szlaku Książąt Mazowieckich, który będzie wiódł przez Błonie.

 

24 listopada, w ramach kontaktów z innymi towarzystwami, Marianna Frydrych, Elżbieta Tryniszewska i Agnieszka Kurach uczestniczyły w spotkaniu „Patriotyzm wczoraj i dziś: Niezwykłe miejsca, niezwykli ludzie” zorganizowanym przez Towarzystwo Miłośników Milanówka w Muzeum Niepodległości w Warszawie.

 

5 grudnia – podsumowanie dorocznego konkursu Ziemia Błońska w Zieleni i Kwiatach. Komisją konkursową kierowała Mirosława Pawlak. Wręczono nagrody książkowe, ufundowane przez burmistrza Zenona Reszkę. Sebastian Pawłowski podzielił się z zebranymi ogródkowiczami swoimi doświadczeniami w hodowli i uprawie roślin.

IMGP0753 IMGP0743

Zmarli

Sergiusz Grudkowski

10 czerwca zmarł artysta malarz Sergiusz Grudkowski. Młodość spędził na Wileńszczyźnie i tam ukończył szkołę średnią. Studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem prof. Jana Cybisa oraz w pracowni prof. Janusza Podolskiego. Artysta nie był członkiem naszego Towarzystwa, ale dwukrotnie ofiarował Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Błońskiej zestawy swych akwarel, łącznie 25 obrazów, które wzbogaciły naszą galerię. Z głębokim żalem pożegnaliśmy wielkiego Artystę, a naszego Dobroczyńcę.

Ryszard Kacprzak

11 czerwca zmarł Ryszard Kacprzak. Był wieloletnim pracownikiem Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych „Mera-Błonie”. Przez wiele lat należał do Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej. W latach 1995-2003, przez dwie kadencje, był członkiem zarządu Towarzystwa. Należał do grona osób, które przygotowały do druku, wydany przez Towarzystwo, album Błonie na dawnej fotografii.

Leon Ceglarz

25 września zmarł Leon Ceglarz, pedagog, członek honorowy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej, wiceprezes zarządu w latach 1978-1983, członek zarządu w latach 1983-1991, inicjator i uczestnik wielu wspólnych działań organizowanych przez Towarzystwo.