2009

28 stycznia. Spotkanie otwarte zatytułowane „Porozmawiajmy o Błoniu z burmistrzem Zenonem Reszką”. Przy pełnej sali przez blisko dwie godziny Burmistrz odpowiadał na pytania dotyczące bieżących spraw: budowy obwodnicy, błońskiej policji, ścieżek rowerowych, remontu ulic i chodników, budowy basenu, komunikacji PKS i wielu innych problemów. W spotkaniu wzięła udział liczna grupa osób z Sekcji Kulturalno-Turystycznej Błońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W czasopiśmie „Nowotwory” (t. 59 : 2009, z. 1) ukazały się dwa wspomnienia, dr med. Marii Górnaś i Romana Nowoszewskiego, poświęcone pamięci dra Władysława Nowakowskiego.

 

11 lutego Stanisława Plochowa, członek honorowy Towarzystwa, była gościem zarządu. Pani Stanisława, licząca dziś 91 lat, przez wiele lat była członkiem zarządu i aktywną działaczką Towarzystwa, więc miała co wspominać. A że pamięć energia nadal służyła pani Stanisławie – wysłuchaliśmy żywej, barwnej opowieści, ilustrowanej dokumentami i zdjęciami.

IMGP0932 IMGP0939

1-14 marca. Ostatnie prace nad przygotowaniem do druku publikacji Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej 1973-2008, do której wypisy z ksiąg protokółów sporządzili Daniela Buchcar, Anna Jaworska-Jasiewicz, Marianna Frydrych, Roman Nowoszewski i Elżbieta Tryniszewska, korektę wykonała Mirosława Pawlak.

 

22 marca. Stowarzyszenie „O Uśmiech Ucznia” przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka wraz z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Błońskiej ogłosiło trzy konkursy kierowane do młodzieży szkolnej:

•  Konkurs fotograficzny „Moja mała ojczyzna Błonie – ślad historii w teleobiektywie”;

•  Konkurs literacki „Zdarzyło się w Błoniu”;

•  Konkurs na multimedialną prezentację naszego miasta.

 

17 kwietnia. Doroczne zebranie sprawozdawcze. Zarząd i komisja rewizyjna przedstawiły sprawozdania, przyjęto wniosek o nadanie członkostwa honorowego Halinie Jasińskiej-Koszewskiej.

 

26 kwietnia obchodziliśmy 35. jubileusz Towarzystwa, z którego zwięzłą relację przekazała w „BIS-ie” red. Justyna Sobiecka.:

IMGP1183 IMGP1196 IMGP1226
IMGP1237 IMGP1219 IMGP1223

29 kwietnia. Finał III Międzygminnego Konkursu Pięknego Czytania zorganizowanego przez zespół Biblioteki Pedagogicznej pod kierownictwem Anny Buźniak, która powierzyła Roman Nowoszewskiemu przewodnictwo komisji konkursowej.

 

8-13maja, wycieczka na trasie Wilno – Ryga — Tallin — Helsinki, uczestniczyły w niej 33 osoby.

 

22 maja, wyjazd do Teatru Muzycznego Roma na Upiór w operze. Wyjazd przygotowały Elżbieta Tryniszewska i Jadwiga Włodarska.

 

4 czerwca, w dwudziestą rocznicę pamiętnego czerwca 1989 roku Towarzystwo zorganizowało w Poniatówce spotkanie działaczy Solidarności sprzed dwudziestu lat. Organizatorzy postanowili, że będzie to spotkanie koleżeńskie, bez oficjalnego, sztywnego programu, bez prelegentów, referatów, stołu prezydialnego. Przyszło blisko czterdzieści osób, ciesząc się z możliwości spotkania, które chociaż, jak się rzekło, bez oficjalnego programu, to przecież wymagało prowadzenia. Podjął się tej roli Piotr Pniewski, przypominając niektóre daty, fakty, wydarzenia i wywołując wspomnienia obecnych. No i posypały się wspominki, od żartobliwych, anegdotycznych, po smutne, chwilami dramatyczne. Rewizje i aresztowania, stan wojenny, nastrój tamtych pamiętnych wyborów, udział w komisjach obwodowych, liczenie głosów i radość po ogłoszeniu wyników, miny przegranych, no i żal po tych, których dziś z nami nie ma, odeszli na zawsze, a którzy wtedy… – Pamiętasz, pamiętasz? – słychać było co chwila. Historię przypominały gazety, ulotki i zdjęcia sprzed lat przypięte do plansz ze styropianu (przydaje się i do tego celu). Nie protokołowano wypowiedzi, więc nie było tu ani cytatów, ani nazwisk. Z dwoma wszakże wyjątkami — Ewy Tuzimskiej, którą Piotr Pniewski powitał i obdarował od zebranych bukietem kwiatów, dziękując za działania i postawę w tamtych dniach, oraz Mirosławy Pawlak – spirytus movens całego spotkania.

IMGP1355 IMGP1364 IMGP1361

5 czerwca. Na uroczystej sesji Rady Miejskiej Jerzy Oziemski, członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej, otrzymał godność honorowego obywatela Błonia.

 

17 czerwca Roman Nowoszewski wziął udział w pracach jury VIII Między­gminnego Konkursu Czytelniczego „Wydajemy własną książkę” zorganizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną.

 

23 czerwca. W Spotkaniu Integracyjnym Wianki 2009 w Bramkach wzięli udział Marianna Frydrych i Roman Nowoszewski.

 

28 czerwca. W spotkaniu zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Kampinosu uczestniczyły Barbara Kaniewska, Elżbieta Tryniszewska, Jadwiga Włodarska.

 

22-25 sierpnia, wycieczka do Pragi, na którą pojechało 50 osób. Program przewidywał zwiedzanie Pragi i Kutnej Hory. Wyjazd przygotowała Elżbieta Tryniszewska.

6 września. W dożynkach w Kampinosie na zaproszenie Stowarzyszenia Przyjaciół Kampinosu wzięły udział Barbara Kaniewska, Halina Trelińska i Elżbieta Tryniszewska.

 

7 października, Roman Nowoszewski wziął udział w VII Jesiennym Spotkaniu z Książką zorganizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną.

 

17 października. W uroczystości odsłonięcia pomnika Armii Krajowej, Szarych Szeregów i Narodowych Sił Zbrojnych, upamiętniającego walkę błońskiego społeczeństwa o wolność i niepodległość Polski, uczestniczyli Roman Nowoszewski, Halina Trelińska i Elżbieta Tryniszewska.

 

22 października. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej włączyło się w przygotowanie obchodów 630-lecia praw miejskich Błonia. Roman Nowoszewski uczestniczył w zebraniach komitetu organizacyjnego obchodów.

 

4 listopada odbyło się w Poniatówce uroczyste zakończenie konkursu Ziemia Błońska w Zieleni i Kwiatach zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej pod patronatem Burmistrza. Jury pod przewodnictwem Mirosławy Pawlak wyłoniło laureatów, którzy otrzymali nagrody książkowe ufundowane i wręczone przez Burmistrza oraz Prezesa Towarzystwa.

IMGP3013 IMGP3012 IMGP3019
IMGP3031 IMGP3050 IMGP3037

14 listopada. Wycieczka do Muzeum Lwowa i Kresów Wschodnich w Kuklówce Radziejowickiej, do udziału w której zaprosiła nas Helena Szymańska, prezes Błońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Listopad. W „BIS-ie” nr 11 odnotowaliśmy zburzenie młyna przy ulicy 3 Maja, charakterystycznego budynku, który od kilkudziesięciu lat stanowił nieodłączny fragment miejskiego krajobrazu. Zniknął w sierpniu, a na jego miejscu rozpoczęła się budowa budynku mieszkalnego o nazwie Przy Młynie.

 

19 grudnia. Wyjazd do Teatru Żydowskiego na przedstawienie Dla mnie bomba, przygotowały Elżbieta Tryniszewska i Jadwiga Włodarska.

Darowizny

Michał Mazaraki przekazał dokument z początku XX wieku, Listę osób mających prawo być wybranymi na członków Rady Państwa. Listę otwiera wykaz ośmiu nazwisk z powiatu błońskiego. Konrad Zubowicz przekazał dane dotyczące swojej rodziny, wraz z reprodukcją zdjęć rodzinnych. Jerzy Oziemski przekazał zdjęcie sprzed roku 1929 oraz monografię: Juliusz L. Englert, Generał Bór–Komorowski (Londyn — Kraków, 2009).