2011


25 marca odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze kończące XIV kadencję w latach 2007-2011. W głosowaniu tajnym wybrano Zarząd XV kadencji na lata 2011-2015, w składzie:


Zarząd: prezes Roman Nowoszewski, wiceprezes Mirosława Pawlak, sekretarz Joanna Gmyrek, skarbnik Elżbieta Tryniszewska; członkowie: Anna Jaworska-Jasiewicz, Leszek Koźlicki, Halina Trelińska, Jadwiga Włodarska, Mieczysław Ziental.

Komisja Rewizyjna: Regina Laskowska – przewodnicząca, Alicja Cecerska-Żabka, Danuta Nowakowska.

walne_03_2011_v2 walne_03_2011_v1

29 kwietnia na Rynku przed Ratuszem odbyło się otwarcie ścieżki historycznej po zabytkach Błonia, która powstała dzięki współpracy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej, Stowarzyszenia „O Uśmiech Ucznia” działającego przy Szkole nr 2 oraz władz gminy Błonie.

20 maja położono płytę na mogile Janka Ulricha, który był ochotnikiem 214 Pułku Ułanów, miał zaledwie 18 lat, gdy poległ 22 sierpnia 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Na płycie znajduje się napis: „Pamięci Janka Ulricha i wszystkich poległych w obronie Polski przed bolszewicką nawałą. Błoniacy. 1920-2011”.

grob_jana_ulricha

10 czerwca w inauguracji XIII Dni Błonia i uroczystym nadaniu godności honorowego obywatelstwa Błonia Halinie Ziental uczestniczyli Joanna Gmyrek, Mirosława Pawlak, Jerzy Andrzej Pawlak, Elżbieta Tryniszewska i Roman Nowoszewski. Do serdecznych gratulacji złożonych Laureatce w imieniu Towarzystwa dołączyliśmy album ze stosownym wpisem.

14 czerwca. Spotkanie z Grzegorzem Kostrzewą-Zorbasem zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej i Błoński Uniwersytet Trzeciego Wieku.

11 sierpnia. Każdego sierpnia odżywa pamięć o wojnie polsko-bolszewickiej. Na ścianie północnej kościoła św. Trójcy prawie 90 lat temu umieszczono kamienną tablicę pamiątkową z wyrytym napisem: „Błoniacy polegli w obronie Ojczyzny. 1918-1920”. Poniżej zaś, w porządku alfabetycznym umieszczono osiem nazwisk tych, co za naszą ojczyznę oddali własne życie: Nikander Baranowski, Walenty Kaźmierczak, Zenon Malinowski, Aleksander Miłosławski, Władysław Milczarek, Aleksander Szatanek, Jan Ulrich, Artur Winenberg (Wineberg). Pod nazwiskami na tablicy widnieje napis: „Cześć Bohaterom. 5 V 1922. Obywatele m. Błonia”. Ale na owych ośmiu nazwiskach nie kończy się lista błoniaków, którzy brali udział w wojnie 1919-1920 i nie wszyscy mają groby na naszym cmentarzu, bowiem byli to również: Aleksander Cieślak, kpt. Grudziński, Romuald Kohutnicki, Tadeusz Kulisiewicz, Jan Lebiedziński, Bolesław Maczubski, Andrzej Uthke i dr Grzegorz Nowakowski.

19-25 sierpnia, autokarowa wycieczka do Włoch.

 wlochy_2011_01  wlochy_2011_02

17 września z inicjatywy Jerzego Oziemskiego odbyła się przy kościele Narodzenia Pańskiego uroczystość zasadzenia dębów pamięci oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej dwóm mieszkańcom Błonia, mjr. Stefana Szparagi i por. Stanisława Kulisiewicza, zamordowanych przez NKWD w Charkowie i Katyniu.

dab_pamieci_IX-11v1 dab_pamieci_IX-11_v2

16 listopada uczestniczyliśmy w jubileuszu 65-lecia Biblioteki Pedagogicznej w Grodzisku Mazowieckim.

20 listopada. Ukazał się reprint wydanej w roku 1930 książki Przyczynek do dziejów m. Błonia, której autorami byli Grzegorz W. Nowakowski i Jan Kamosiński.

przyczynek-okładka

24 listopada w Poniatówce miało miejsce uroczyste zakończenie konkursu Błonie w Zieleni i Kwiatach.

blonie_zielen_XI_11_v3 blonie_zielen_XI_11_v4
blonie_zielen_XI_11_v1 blonie_zielen_XI_11_v2

30 listopada Roman Nowoszewski poprowadził w Ratuszu lekcję biblioteczną dla młodzieży z klasy Ia Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Błoniu, pod opieką Moniki Wolskiej.

1 grudnia. Ogłoszenie konkursu „Błońskie drzewa” zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem „O Uśmiech Ucznia”.

8 grudnia. Wieczór poetycko-malarski Wandy Kamińskiej i Mirosławy Pawlak, absolwentek Liceum Ogólnokształcącego w Błoniu. Do pań dołączył Henryk Meissner, który zaprezentował własne rzeźby w drewnie.

9 grudnia odbyło się trzecie otwarte spotkanie byłych pracowników błońskiej Mery. Jerzy Bezpałko przeniósł reportaż na CD.

spotk_mb_xii_11_v1 spotk_mb_xii_11_v2
spotk_mb_xii_11_v3 spotk_mb_xii_11_v4