2013

10 stycznia. Tegoroczną działalność zainicjowaliśmy w Poniatówce karnawałowym spotkaniem z chórem Śpiewający Senior działającym przy Centrum Kultury.

IMGP6001 IMGP6004 IMGP6015

26 stycznia, w 150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej zaprosił do Poniatówki na wieczór poświęcony wydarzeniom tamtych lat. Głównym punktem wieczoru było spotkanie z Marianną Zawadzką, autorką książki W cieniu styczniowych nocy, osnutej na autentycznych losach uczestników i świadków powstania styczniowego. Autorkę przedstawili i książkę zaprezentowali red. Irena Janowska-Woźniak („Nowe Książki”) i red. Andrzej Palacz („Wydawca”). Powieść W cieniu styczniowych nocy to romans, w którym występują osoby historyczne oraz postacie literackie.Spotkanie uświetnił koncert pieśni z okresu polskich powstań narodowych w wykonaniu chóru Śpiewający Senior przy Centrum Kultury, pod dyrygenturą Jana Sobieskiego.

kolaż_2 kolaż_1

9 lutego, kulig w Puszczy Kampinoskiej niedaleko Julinka.

18 lutego. Na spotkaniu w Centrum Kultury w sprawie Kamienia Pamięci Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej przedstawił swoje stanowisko: „Przed laty dworek Poniatówka został skazany na zagładę, a od zniesienia z powierzchni ziemi uratowało go Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej, które też od razu przedstawiło docelowe przeznaczenie tego budynku, proponując stworzenie w nim Muzeum Ziemi Błońskiej i odpowiednio zagospodarowując teren wokół Poniatówki. Powinno się tam ustawić makiety grodziska książęcego i dawnego miasta Błonia, odtworzone w odpowiedniej skali, a także przestrzenne makiety i plansze ilustrujące ważne wydarzenia historyczne, których miejscem była również ziemia błońska, jak np. powstanie kościuszkowskie, powstanie styczniowe, lata II wojny światowej, z umieszczeniem takich eksponatów, jak np. dawne pojazdy, broń”.

 

25 lutego. Zbiorowy wyjazd na koncert z okazji 60-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

 

16-24 marca. Wycieczka do Izraela.

DSC00400 DSC00496 DSC00398

24 kwietnia, spotkanie z Władysławem Mellerem, który opowiedział o swojej książce, i z Januszem Guzikiem, który zaprezentował część swego zbioru błońskich zegarków. Władysław Meller w książce Przystanek: zegarek. Zegarki i przystawki balansowe z Błonia sklasyfikował wszystkie modele zegarków naręcznych produkowanych w Błoniu. Klasyfikacja obejmuje wyróżniki mechanizmów zegarka, wzorów tarcz, wskazówek, kopert, główek naciągu sprężyny. Bogato ilustrowany materiał fotograficzny pozwala odróżnić modele z oryginalnej produkcji od egzemplarzy z zamienianymi przez zegarmistrzów częściami w ramach napraw bądź na życzenie klienta. Rozdział książki o historii produkcji przystawek balansowych napisał Jerzy Bezpałko.

kolaż_1 kolaż_2

27 kwietnia. Bal „Powitanie wiosny” zorganizowany w Poniatówce wspólnie z Błońskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

 

18 maja czteroosobowa delegacja: Mirosława Pawlak, Halina Trelińska, Elżbieta Tryniszewska, Roman Nowoszewski, uczestniczyła w obchodach 40-lecia Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa zorganizowanych w Zagrodzie, siedzibie TPB.

 

20 maja roku zmarła w wieku 95 lat Stanisława Plochowa. Była wieloletnią aktywną członkinią naszego Towarzystwa. Przez osiem kolejnych kadencji (1983-2003) wchodziła w skład zarządów, pełniąc funkcję członka komisji rewizyjnych. Za działalność społeczną w Towarzystwie została w roku 1995 wyróżniona członkostwem honorowym.

 

20 maja. Walne zebranie sprawozdawcze. Po zebraniu otwarcie wystawy malarstwa Moniki Rosiak „Powrót do przyszłości”, a po wernisażu spotkanie towarzyskie przy kawie, herbacie, ciastach.

IMGP6886 IMGP6879 IMGP6891

9 czerwca w ramach Dni Błonia zorganizowaliśmy w Poniatówce wystawę „Ziemia błońska okiem młodego fotografa. Wystawa zdjęć Aleksandry Skowron” oraz wystawę „Ocalić od zapomnienia” – pamiątki z domowych zbiorów ofiarowane Towarzystwu przez mieszkańców.

kolaż_1 kolaż_2

9 i 11 czerwca. Dwa wyjazdy kilkunastoosobowych grup do Radziejowic na V letni Festiwal im. Jerzego Waldorffa.

kolaż_1 kolaż_2

3 września zaczęliśmy rozprowadzać metalowy znaczek w klapę, na którym widnieje kontur Poniatówki i napis: „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej 1973-2013”. Znaczek, którego inicjatorem był Mieczysław Ziental, zaprojektował artysta plastyk Włodzimierz Rudnicki.

 

7-9 września. Wycieczka do Zielonej Góry na Winobranie.

DSC00556 DSC00541 DSC00597

10 września Maria Nowicka obchodziła jubileusz 90-lecia urodzin. Złożyliśmy dostojnej Jubilatce serdeczne życzenia, wraz z bukietem kwiatów i książką o historii naszego Towarzystwa, do którego Pani Maria należy od roku 1979.

 

26 października w Poniatówce podsumowaliśmy doroczny konkurs Ziemia Błońska w Zieleni i Kwiatach. Nagrody, albumy i poradniki ogrodnicze, z rąk burmistrza Marka Książka odebrali laureaci: Mirosław Feliga, Irena i Julian Jaworscy, Daniela Kozłowska, Irena Oprządek, Jadwiga i Marian Orlińscy, Urszula Skalska oraz Janina Śmiałkowska, których ogrody i ogródki można było obejrzeć na wystawie fotografii. W drugiej części spotkania dr Zbigniew Stępień wygłosił prelekcję „Biologiczne metody poprawy jakości środowiska, w którym żyjemy”.

IMGP8535 IMGP8537
IMGP8537 IMGP8544

9 listopada. Elżbieta Tryniszewska uczestniczyła w uroczystości z okazji Dnia Seniora zorganizowanej przez Koło nr 7 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

 

21 listopada. W ramach cyklu wspomnieniowego zaprosiliśmy do Poniatówki członków Towarzystwa i osoby niezrzeszone na spotkanie „Błonie naszej młodości”, poświęcone ludziom i miastu minionych lat. Przyszło 36 osób, przedstawiciele trzech pokoleń, i wspólnie przywoływali przechowywany w pamięci obraz miasta swych młodych lat. Wspomnieniom i opowieściom nie było końca.

IMGP8641 IMGP8643 IMGP8645

26 listopada Mirosława Pawlak i Roman Nowoszewski wzięli udział w I Kongresie Towarzystw Przyjaciół Miast, Miasteczek i Ziem Mazowsza zorganizowanym w Warszawie przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, w którego władzach zasiada nasz komiliton Piotr Jakub Pniewski.

 

2 grudnia, wycieczka do Passu.

kolaż_1 kolaż_2

31 grudnia, zabawa sylwestrowa w Poniatówce zorganizowana wspólnie z Błońskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.