2016

22 stycznia. Wyjazd do Muzeum Narodowego w Warszawie na wystawę "Mistrzowie pastelu", zorganizowany przez Wiesławę Wideryńską - pełnomocnika burmistrza UMiG Błonie ds. Organizacji Muzeum Ziemi Błońskiej i Elżbieteę Tryniszewską. Rzadko eksponowane dzieła od Marteau do Witkacego z kolekcji Muzeum z przyjemnością obejrzała dwudziestoosobowa grupa związana z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Błońskiej.

 

30 stycznia. Zabawa karnawałowa w błońskiej restauracji "Czarci Róg" zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej.

 

9 lutego odbyło się spotkanie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej z mieszkańcami sołectw w Gminie Błonie i Dyrektorami Szkół. Zarząd  Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej pod patronatem Burmistrza Błonia ogłosił konkurs otwarty pod hasłem: "W dżwiękach skrzypiec Janka Muzykanta - dzieje i piękno naszego sołectwa, mieszkańcy i ich historie". Zostały rozdane regulaminy i plakaty dotyczace konkursu. Przedstawiono cele konkursu, tematykę i formy prac. Prace mogą być wykonane w formie opisowej, tj. rozprawki, opowiadania, legendy lub fotografie. Termin złożenia prac konkursowych - do 30.06.2016 r. Ogłoszenie konkursu nastąpi w Święto plonu "Dożynki" - we wrześniu b.r. Prace będą nagradzane. Najciekawsze prace będę publikowane.

4 marca na por­talu Onet​.pl pojawił się klip fil­mowy z infor­ma­cją o pro­dukcji zegarków w błońs­kich Zakładach i reak­tywacji tej marki. Infor­ma­cji o naszej pro­dukcji udzielali Jerzy Bez­pałko i Alek­sander Wlazłowski oraz błoński kolekcjoner naszych zegarków Janusz Guzik. Wywiad, bardzo przez redakcję Onet okro­jony, można obe­jrzeć na por­talu Onet — link — http:// ​biznes​.onet​.pl/​w​i​a​d​o​m​o​s​c​i​/​k​r​a​j​/​z​e​g​a​r​k​i​-​m​a​r ​k​i​-​b​l​o​n​i​e​-​r​e​a​k​t​y​w​a​c​j​a​/​r​skw8r.

31 marca w Dworku Poniatówka odbyło się Walne Zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej. Zebraniu przewodniczył Tomasz Wiśniewski - prezes TPZB, który przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu TPZB za okres od września 2015 r. do marca 2016 r. oraz plan na najbliższy rok działalności Zarządu.

Najbliższe plany to:

 • Przystąpienie do konkursu rozpisanego przez Marszałka Sejmiku Mazowieckiego dla organizacji pozarządowych w temacie „Kultura łączy pokolenia, przełamywanie barier pokoleniowych poprzez włączanie w nie różnych grup wiekowych”.
 • Wyjazd do Teatru Wielkiego na sztukę „Poskromienie złośnicy” - 27.04.
 • Wycieczka Lubelszczyzna – Roztocze 13 -15.05.
 • Uczestnictwo w „Dniach Błonia” – w czerwcu.
 • Wyjazd do Brochowa na koncert chopinowski - w lipcu.
 • Przygotowanie publikacji mającej na celu przedstawienie sportowców i działaczy błońskich.
 • Powołanie sekcji filmowej, która chce dotrzeć do najstarszych mieszkańców Błonia. Być może powstanie film dokumentalny.

Pani Danuta Nowakowska przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu TPZB. Podjęto uchwałę o udzielenie absolutorium dla Zarządu TPZB. W dyskusji nad sprawozdaniem Zarządu przebijał się wątek dotyczący lokalizacji TPZB, bowiem Dworek Poniatówka będzie przeznaczony na Muzeum Ziemi Błońskiej. Podjęto uchwałę o nadanie honorowego członkowstwa TPZB pani Elżbiecie Tryniszewskiej i pani Reginie Laskowskiej.

Zebrani obejrzeli ciekawy wernisaż fotograficzny pani Izabeli Brzezińskiej przedstawiający wcześniejsze i obecne zdjęcia natury z różnych pór roku z terenu Błonia i okolic. Fotografie wspaniale oddały piękno różnych zakątków naszego miasta i jego peryferii.

 

16 kwietnia Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej uczestniczyło w SkładaDakar organizowanym przez Drużynę sportową – Rysie Razem. Wydarzenie miało na celu propagowanie jazdy na rowerze - składaku z czasów PRL-u. Wśród wielu atrakcji było: rajd rowerowy, konkursy, występy zespołów muzycznych, krótki benefis Bohdana Łazuki. TPZB ufundowało nagrody (nasze publikacje) dla zwycięscy Rajdu.

24 kwietnia zmarł Zygmunt Karlicki. Od lat był związany z Błoniem - otrzymał tytuł Honorowego Obywatela tego miasta. W młodości uprawiał lekkoatletykę, przez cały czas swojego dorosłego życia był związany z błonskim sportem - jako zawodnik, a w późniejszych latach wieloletni trener lekkoatletyki. Wychował wielu zawodników - mistrzów lekkoatletycznych. Zawsze ciepły, usmiechnięty, pozytywnie nastawiony do świata. Przez ostatnie lata dzielnie walczył z choroba, nie poddawał się, jak prawdziwy sportowiec. Spoczął na cmentarzu w Błoniu.

17 – 24 kwietnia odbyła się wycieczka na trasie FATIMA - AIJUSTREL - BATAIHA - AICOBACA – NAZARE - TOMAR - COIMBRA - PORTO - BRAGA - SANTIAGO DE COMPOSTELLA – LIZBONA zorganizowana przez Elżbietę Tryniszewską z TPZB za pośrednictwem Biura Podróży „ARKA” z Łowicza.

W CAPELINHA było zwiedzanie kaplicy stojącej w miejscu objawień Matki Bożej trójce małych pastuszków: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie; nawiedzenie Bazyliki Matki Boskiej Różańcowej z grobami Franciszka i Hiacynty. Uczestnictwo w Drodze Krzyżowej prowadzącej przez gaj oliwny do wioski YALINHOS - miejsca objawień Anioła Portugalii oraz do wioski ALJUSTREL, gdzie znajdują się domy rodzinne pastuszków.

W miejscowości BATALHA - zwiedzanie zespołu klasztornego Matki Boskiej Zwycięskiej z grobowcami władców portugalskich, wpisany na światową listę UNESCO. Przejazd do ALCOBACA - zwiedzanie gotyckiego klasztoru cystersów z grobowcami bohaterów romantycznej legendy - króla Pedro Okrutnego i jego potajemnie poślubionej małżonki Ines de Castro. Wyjazd nad Ocean Atlantyckido NAZARE, dawnej uroczej wioski rybackiej i starego Sanktuarium Maryjnego.

Zwiedzanie klasztoru Templariuszy w TOMAR. Wyjazd do COIMBRY, dawnej stolicy Portugalii. Zwiedzanie Uniwersytetu i Starej Katedry.

Przejazd do PORTO - zwiedzanie wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO portu. Kościół Św. Franciszka. Most żelazny z XIX w. Przejazd do BRAGI - głównego ośrodka religijnego kraju i siedziby arcybiskupów: ratusz, katedra. Przejazd w okolice SANTIAGO DE COMPOSTELLA.

Zwiedzanie Bazyliki Świętego Jakuba Apostoła, trzeciego pod względem ważności po Jerozolimie i Rzymie miejsca pielgrzymkowego w świecie chrześcijańskim. Przejazd w kierunku LIZBONY.

Zwiedzanie stolicy Portugali - LIZBONY: Klasztor Hieronimitów z grobowcem Vasco da Gammy wpisany na listę UNESCO, arcydzieło sztuki manuelińskiej. Spacer po Belem i możliwość podziwiania Pomnika Odkryć Geograficznych, wzniesionego w pięćsetną rocznicę śmierci Henryka Żeglarza, jako hołd wielkim portugalskim odkrywcom, oraz Wieży Belem, jednej z najbardziej rozpoznawalnych wizytówek miasta, która kiedyś strzegła dostępu do lizbońskiego portu, a dziś jest symbolem chwały i dumy narodowej. Podziwianie panoramy Lizbony z murów obronnych, skąd roztacza się wspaniały widok na miasto. Spacer wąskimi uliczkami mauretańskiej Alfamy, najstarszej dzielnicy Lizbony. Zwiedzanie - katedra - jedna z najciekawszych budowli w mieście; Kościół św. Antoniego Padewskiego, stojący w miejscu domu rodzinnego Świętego.

Fotoreportaż z podróży - do obejrzenia w zakładce "Galeria zdjęć". Autorami fotografii są Leszek Koźlicki, Maria Pałaj i Elżbieta Tryniszewska. Obróbka zdjęć oraz montaż - Jerzy Bezpałko.

27 kwietnia Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej zorganizowało wyjazd do Teatru Wielkiego w Warszawie na balet "Poskromienie złośnicy" wg komedii Williama Szekspira. W antrakcie była możliwość odejrzenia wystawy "Opera od stóp do stóp". Zaprezentowano na niej sceniczne buty, w których artyści występowali w takich sztukach teatralnych jak "Straszny dwór", "Bal maskowy", "Rigoletto" czy "Don Giovanni". Uszyte na miarę z dbałością o kazdy detal lakierki, koturny, sztyblety, ciżmy. To przegląd trendów panujacych w świecie mody i jednoczesnie lekcja historii.

 

3 maja - z okazji 225. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz święta Patrona Strażaków Św. Floriana na błońskim rynku odbyła się uroczystość uświetniona kompanią honorową, wystawioną przez 2 Pułk Saperów w Kazuniu. W uroczystej ceremonii złożenia kwiatów przed Pomnikiem Hymnu Narodowego wzięła udział delegacja Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej.

13 – 15 maja odbyła się wycieczka na Lubelszczyznę – Roztocze, zorganizowana przez TPZB za pośrednictwem Biura Podróży ARKA z Łowicza. Początek wycieczki – w Lublinie: zwiedzanie Starego Miasta, Kaplicy Trójcy Świętej, Bramy Grodzkiej, Bazyliki oo. Dominikanów, Placu Litewskiego. W Roztoczu – zwiedzanie Suśca: spacer ścieżką przyrodniczą, progi skalne; w Zwierzyńcu: budowle związane z Ordynacją Zamojską; w Krasnogrodzie: kościół i klasztor Dominikanów, kapliczka „Na wodzie”. W Zamościu – zwiedzanie renesansowego Starego Miasta, Rynek Wielki, Pałac Zamoyskich, fragmenty murów obronnych. Bardzo bogaty program turystyczny, dużo wspaniałych wrażeń.

17 maja do Błonia przyjechała 30-osobowa grupa emerytowanych nauczycieli z Łodzi, pilotowana przez Jadwigę Biernacką, by zwiedzić nasze miasto: najpierw kościół Świętej Trójcy, w którym czekał już na przybyłych ks. proboszcz Tadeusz Gałecki, a później remizę strażacką, Rynek, Poniatówkę i Centrum Kultury. O historii miasta i jego zabytkach opowiedział łodzianom Roman Nowoszewski, zdjęcia robił Jerzy Bezpałko, a z kawą, herbatą i słodkim poczęstunkiem czekały Elżbieta Tryniszewska, Barbara Bieńkowska i Anna Sawicka. Przydały się te gorące napoje, bo gdy wyszliśmy z kościoła, zaczęło padać, a kiedy dotarliśmy na Rynek – lało jak z cebra i wiał przenikliwy, zimny wiatr. W tej sytuacji pozostała część spotkania odbyła się w Centrum Kultury. Dopiero gdy nasi goście wsiadali do autokaru, by jechać dalej, do Pilaszkowa, zrobiło się słonecznie. Mimo to – chwalili pobyt w Błoniu, wierzymy, że nie tylko przez grzeczność.

11 czerwca w Centrum Kultury w Błoniu odbył się wernisaż wystawy malarstwa Jolanty Kurzeli "Poszukiwania", zorganizowany przez TPZB. Malarka jest mieszkanką gminy Błonie i sympatyczką naszego Towarzystwa. W otwarciu wystawy wzięli udział m.in. burmistrz Zenon Reszka wraz z przebywającą na Dniach Błonia delegacją zaprzyjaźnionego włoskiego miasta Coreno-Ausonio.

A tak pisze pani Jolanta w folderze wystawy o sobie:

„Jedyne co wiem, to że maluję, bo jest mi to potrzebne...

Kiedy jestem w swojej pracowni, muzyka i powstawanie przy niej obrazu unosi mnie w szczególny stan ducha. Przenoszę się wtedy w inny świat, w świat koloru, ciepła i wyobraźni. Maluję różnymi technikami, poszukuję... Najczęściej jest to jednak malarstwo olejne, w nim czuję się najpewniej. Moimi nauczycielami byli: wybitny malarz, kolorysta Aleksander Turek i Alina Dorada-Krawczyk, która uruchomiła moją wyobraźnię.

Dziś odkrywam siebie i próbuję iść za moim natchnieniem”.

Zarząd TPZB uczcił pamięć o poległym Janku Ulrichu, składając kwiaty na Jego mogile. Janek Ulrich był ochotnikiem 214 Pułku Ułanów, miał zaledwie 18 lat, gdy poległ 22 sierpnia 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Na płycie znajduje się napis: „Pamięci Janka Ulricha i wszystkich poległych w obronie Polski przed bolszewicką nawałą. Błoniacy. 1920-2011”.

14 sierpnia – wycieczka do Brochowa i Tułowic zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej. Przewodnikiem wycieczki był Ireneusz Biernacki, kierownikiem – Elżbieta Tryniszewska. Uczestnicy wycieczki zwiedzili kościół w Brochowie, a po udziale w Mszy św. wysłuchali wspaniałego koncertu fortepianowego, złożonego z dzieł Chopina i Ferenca Liszta w wykonaniu polsko – amerykańskiego pianisty Aleksandra Krukowskiego. Kościół w Brochowie był parafialnym kościołem Chopinów. Wcześniej odbył się w nim ślub rodziców kompozytora, a później także jego siostry Ludwiki. W kancelarii parafialnej można obejrzeć kopie wszystkich metryk rodziny: urodzenia i chrztu Fryderyka oraz ślubne Justyny Krzyżanowskiej z Mikołajem Chopinem i Ludwiki Chopin z Józefem Jędrzejewiczem. Po koncercie wycieczka udała się do Osady Puszczańskiej w Tułowicach, w której wycieczkowicze spędzili wspaniały relaks przy posiłku z grilla przy akompaniamencie skocznych utworów tanecznych w wykonaniu Andrzeja Zielińskiego.

28 sierpnia podczas obchodzonego w naszej Gminie dorocznego Święta Plonów odbyło się podsumowanie Konkursu „W dźwiękach skrzypiec Janka Muzykanta – dzieje i piękno naszego sołectwa, mieszkańcy i ich historie”. Konkurs ogłosił Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej a patronat objął Burmistrz Błonia. Głównym celem Konkursu było pogłębienie wiedzy o terenach okalających miasto Błonie tj. o naszych sołectwach, a także pobudzenie identyfikacji mieszkańców sołectw z dziedzictwem kulturowym swojej wsi i zachęcenie do wypowiedzi poprzez fotografię, opowiadanie, wspomnienie, kronikę rodzinną.

Jury Konkursu spośród nadesłanych prac wybrało laureatów i przyznało:

Miejsce I i nagrodę w postaci aparatu fotograficznego

 • Grażynie Kościńskiej za pracę pt. „Historia gospodarstwa rolnego Grażyny i Andrzeja Kościńskich w Bieniewicach gm. Błonie, od początku XVII w do czasów współczesnych”
 • Łukaszowi Derylakowi za pracę dotyczącą wsi Radonice  pt. „Co łączy ze sobą szlachtę, kolejkę wąskotorową, sztukę, jabłoń”

Miejsce II i nagrodę w postaci aparatu fotograficznego

 • Natalii Bronisz za pracę pt. „Szkoła w Bieniewicach”

Miejsce III i nagrodę w postaci aparatu fotograficznego

 • Elżbiecie Flisek za wspomnienia o Babci Mariannie i domu rodzinnym pod Rokitnem.

Dyplom uznania  za udział w konkursie i książkę :

 • Annie Lechnio - za opowiadanie o swojej rodzinie
 • Michałowi Pietrzakowi – za pracę o Błoniu i ciekawostkach znajdujących się w okolicznych miejscowościach.

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej  Tomasz Wiśniewski po ogłoszeniu wyników Konkursu podziękował wszystkim za udział w Konkursie, pogratulował zdobytych nagród i wraz z Burmistrzem Błonia Zenonem Reszką uroczyście wręczył nagrody i dyplomy.

Prace laureatów zostaną opublikowane przez Towarzystwo.

------------------****** ------------------

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej zachęca również wszystkich mieszkańców naszej Gminy do udziału w konkursie „Ziemia błońska w zieleni i kwiatach”. Informacje o Konkursie oraz Regulamin znajdują się na stronie internetowej www.blonie.pl oraz www.tpzb.blonie.pl

27 października w Centrum Kultury w Błoniu odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu „Ziemia Błońska w Zieleni i Kwiatach” zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej pod patronatem burmistrza UMiG Błonie Zenona Reszki. Ekspozycja fotografii ogródków i balkonów z kwiatami była do obejrzenia w holu Centrum Kultury i jest opublikowana na naszym portalu - zakładka "Galeria zdjęć - Ziemia Błonska w Zieleni i Kwiatach 2016" - http://www.tpzb.blonie.pl/content/ziemia-b%C5%82o%C5%84ska-w-zieleni-i-k.... Wręczenie nagród uczestnikom Konkursu poprzedził pokaz slajdów wykonany z dostarczonych przez uczestników fotografii.

Dyplomy oraz nagrody książkowe wręczone przez burmistrza Zenona Reszkę i prezesa TPZB Tomasza Wiśniewskiego otrzymali:

·         Anna Etmanowicz – nagroda główna w kategorii „ogrody”

·         Elżbieta Liszewska i Ewa Rożniecka – nagroda główna w kategorii „ogródki działkowe”

·         Bernardeta Szychowska – nagroda główna w kategorii „balkony”

·         Alicja Mikołajczyk, Monika Hys-Cymbaluk, Roman Walichewicz, Anna Mogielnicka, Anna i Henryk Maździarz, Halina Jasińska, Henryka Czajka, Jadwiga Gordziałek, Maria Madanowska, Halina Trelińska, Katarzyna Bujalska oraz Ewa i Romuald Lis otrzymali wyróżnienia.

11 listopada odbyła się uroczystość z okazji 98. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Po okolicznościowej Mszy Świętej w kościele Świętej Trójcy nastąpił przemarsz uczestników na Rynek. Po podniesieniu flagi państwowej, odegraniu Hymnu Narodowego w wykonaniu Orkiestry OSP Błonie, wystąpieniu Burmistrza Błonia, odczytaniu apelu Poległych i Salwie Honorowej nastąpiło złożenie kwiatów przed Pomnikiem Hymnu Narodowego, a następnie przeformowanie do defilady i uroczyste wyprowadzenie pocztów sztandarowych.