2017

24 stycznia odbyła się uroczystość przekazania Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Błońskiej przez burmistrza Błonia Zenona Reszkę i dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego Andrzeja Trzcińskiego pomieszczenia biurowego w budynku liceum. Symboliczne klucze do lokalu oraz list gratulacyjny z rąk burmistrza odebrał prezes Towarzystwa Tomasz Wiśniewski. W otwarciu oprócz Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, wzięli udział zaproszeni goście, w tym: wiceprzewodniczą­cy Rady Miejskiej Grzegorz Banaszkiewicz, dyrektor CK Dariusz Sitarski, prezes BUTW Helena Szymańska, dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Włodzimierz Leduchowski, sekretarz KS Błonianka Maciej Cieślak, przewodnicząca Kola Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Błoniu Maria Bobrowska, prezes honorowy Towarzystwa Roman Nowoszewski.

W biurze zostały umieszczone zbiory zgromadzone przez TPZB, będzie to również miejsce posiedzeń Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz spotkań wszystkich sekcji, a przede wszystkim członków. Siedzibą Towarzystwa nadal pozostanie Poniatówka, która już niedługo będzie także siedzibą Muzeum Ziemi Błońskiej.

12 lutego po długiej bolesnej chorobie w wieku 71 lat zmarła Izabela Brzezińska. Od roku 2007 należała do Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej, uczestnicząc w statutowych zebraniach, a także w organizowanych przez Towarzystwo wycieczkach i innych spotkaniach. Amatorsko zajmowała się fotografowaniem, dokumentując naszą działalność, ale też pokazując piękno przyrody w naszym mieście i okolicach. Jej zdjęcia były parokrotnie prezentowane na wystawach organizowanych przez Towarzystwo, znajdują się w publikacjach książkowych, w archiwalnych numerach BIS-u oraz w archiwum TPZB.

Pozostanie w naszej serdecznej pamięci

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej

18 lutego. Jak co roku w karnawale Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej zorganizowało Bal Karnawałowy. Odbył się on w pięknie odnowionej Sali budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Błoniu. Przywitania ponad 110 członków, sympatyków stowarzyszenia dokonali w imieniu zarządu TPZB: sekretarz Anna Sawicka, skarbnik Elżbieta Tryniszewska i prezes Tomasz Wiśniewski. Następnie wspaniała orkiestra Kontrapunkt – pod batutą Sławomira Piotrowskiego, rozpoczęła bal tradycyjnym polonezem a następnie bawiła wspaniałą muzyką wszystkich gości do późnych godzin nocnych. O wyśmienitą oprawę kulinarną zadbała firma Kuch-Dar Catering z Restauracji Rynek MMXII.

10 marca w ratuszu podpisane zostało porozumienie w sprawie organizacji obchodów 100-lecia Klubu Sportowego Błonianka. List intencyjny podpisali: burmistrz w imieniu Gminy Błonie, prezes KS Błonianka Hubert Liszkiewicz, Wiesława Wideryńska z Muzeum Ziemi Błońskiej, Agnieszka Kurach z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej, Włodzimierz Leduchowski z Centrum Sportu i Rekreacji i Dariusz Sitarski - dyrektor Centrum Kultury.

30 marca odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze TPZB. Zebraniu przewodniczył prezes Tomasz Wiśniewski, który zreferował całokształt prac wykonanych przez Towarzystwo za okres sprawozdawczy. Prezes T. Wiśniewski przedstawił również plan prac na 2017 rok. Pani Regina Laskowska z kolei przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, w tym rozliczenia finansowe za okres 26.03.2016 do 20.03.2017 r. W dyskusji pan Seweryn Chruścinski podkreślił, że zrealizowany program był ciekawy i bogaty w różne przedsięwzięcia. Pani Wiesława Wideryńska – pełnomocnik burmistrza ds. Muzeum Ziemi Błońskiej apelowała do zebranych o udostępnianie Muzeum pamiątek historycznych w postaci dokumentów, zdjęć, przedmiotów do ekspozycji. Zebranie podjęło jednomyślnie uchwałę o udzieleniu Zarządowi absolutorium. Zastępca burmistrza pan Marek Książek pogratulował Zarządowi za dobre wyniki pracy. Z kolei, panowie Jerzy Oziemski i Kubicki przedstawili zebranym w swoich gawędach przebieg okupacji w Błoniu w okresie II Wojny Światowej.

 

10 maja w sali kinowej w Centrum Kultury w Błoniu odbyło się spotkanie z autorką rozprawy doktorskiej pt. „Kazania de tempore i de sanctis Mikołaja z Błonia”. Spotkanie zorganizowane było przy współudziale Burmistrza Błonia, BUTW, TPZB i Muzeum Ziemi Błońskiej (w organizacji) – TPZB reprezentował R. Nowoszewski.

13-15 maja - w wycieczce na trasie Wrocław - Książ - Opole wzięło udział 48 osób. We Wrocławiu - zwiedzanie miasta: spacer po Ostrowie Tumskim - zwiedzanie Katedry św. Jana Chrzciciela, Mostu Tumskiego, auli Leopoldyna Uniwersytetu Wrocławskiego, Ossolineum, koscioła farnego św. Elzbiety, Panoramy Racławickiej, afrykarium z 19-ma basenami z florą Morza Czerwonego. W Książu - zwiedzanie salonów zamku "Książ Barokowy" i pięknego terenu wokół zamku. Opole - pobyt w Katedrze pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Sanktuarium Matki Bożej Oplskiej i budynku, w którym odbywają się festiwale piosenki. Dużo wrażeń z bogatej trasy wycieczki, a przede wszystkim wspaniały relaks. Wyczieczkę zorganizowała Elzbieta Tryniszewska - członek Zarzadu TPZB.

19 maja Barbara Bieńkowska i Ireneusz Biernacki reprezentowali TPZB na uroczystości „Święto Stokrotki” w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Błoniu.

27 maja w siedzibie Zespołu Szkół nr 1 im. M. Wańkowicza odbył się Zjazd Absolwentów z lat 1966-1978 Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Zakładach Mechaniczno-Precyzyjnych „MERA-BŁONIE”. W spotkaniu uczestniczyło ok. 40 absolwentów, natomiast byłą kadrę nauczycielską reprezentowali mgr Janina Cieślik – nauczycielka języka polskiego, mgr inż. Jerzy Bezpałko – nauczyciel przedmiotów technicznych i języka rosyjskiego i mgr inż. Jerzy Kurpiewski – nauczyciel elektroniki. Bardzo miła atmosfera, dużo wspomnień osobistych.

22 czerwca na Stadionie Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się prezentacja książki Jerzego Andrzeja Pawlaka ,,Stulecie piłki nożnej w Błoniu 1917-2017" z udziałem autora oraz Jerzego Bezpałko (skanowanie fotografii, układ książki i łamanie tekstu). W spotkaniu wziął udział burmistrz Zenon Reszka, byłe i obecne władze klubu, liczni zawodnicy i sympatycy „Błonianki”. Autor książki oraz Jerzy Bezpałko i Roman Nowoszewski (redaktor wydania) otrzymali z rąk burmistrza dyplomy z podziękowaniami za opracowanie tak potrzebnego, przede wszystkim dla miejscowej społeczności opracowania (400 stron), zawierającego bogatą ilustrację fotograficzną (480 fotografii) oraz indeks złożony z ok. 1200 nazwisk.

24 czerwca: pobyt grupy 20-osobowej na koncercie im. Jerzego Waldorfa w Radziejowicach.W czasie przerwy imreza była rozmaicona, w Noc Świętojańską, rozpaleniem ogniska. Wyjazd zorganizowała Elżbieta Tryniszewska.

 

5-6 sierpnia – pobyt w Gongolinie.w gospodarstwie agroturystycznym Jadwigi Łasica. Pobyt zorganizowała Elżbieta Tryniszewska. Ponad 20-osobowa grupa spędziła przyjemnie wypoczynek pomysłowo zagospodarowanym terenie, na którym znajdują się dwa zarybione stawy, dużo drzew, zwierzęta domowe, zabudowania dla wypoczywających i gospodarcze. Dobry relaks, dobre wyżywienie, grill wieczorem przy ognisku.

 

19 sierpnia odbył się spływ kajakowy po rzece Bzurze. Początek trasy w miejscowości Plecewice, natomiast meta – w Witkowicach, przy pomniku „Bitwy nad Bzurą w 1939 roku”. W spływie uczestniczyło 6 dwuosobowych załóg. Bujna zieleń, wspaniałe pnącza roślin na burtach rzeki oraz spokojny nurt Bzury pozwolił wszystkim uczestnikom na podziwianie środowiska naturalnego. Nie przeszkadzał nikomu deszcz, który pod koniec spływu nas lekko zmoczył – był dodatkową atrakcją!

Organizatorem i pilotem spływu był Ireneusz Biernacki – członek Zarządu TPZB.

25-28 sierpnia - wycieczka 34-osobowej grupy na trasie Podlasie - Grodno zorganizowana przez Elżbietę Tryniszewską za pośrednictwem Biura Podróży ARKA TRAVEL z Łowicza. W pierwszym dniu - przyjazd do Tykocina: zwiedzanie synagogi z 1642 roku, następnie przejazd do wsi Pentowo, znanej jako Europejska Wieś Bociania. W Białymstoku - zwiedzanie kościoła św. Rocha, cerkwi św. Mikołaja, rynku T. Kościuszki, loży masońskiej, Pałacu Branickich. W drugim dniu - przejazd do Supraśla: zwiedzanie Prawosławnego Monastyru Męskiego, Pałacu Bucholtzów, Domów Tkaczy. Następnie Krynki - miasteczko z unikalnym ryneczkiem, w którym przed wojną mieszkali tu razem żydzi, muzułmanie i chrzescijanie. W Kruszynianach - zwiedzanie XVIII-wiecznego drewnianego meczetu, najstarszej świątyni muzułmańskiej z tych, które po II wojnie światowej pozostały na terenie Polski. W trzecim dniu - pobyt w Grodnie, pięknym mieście położonym nad Niemnem, założonym w XII wieku, rezydencji króla Stefana Batorego w latach 1579-86, miejscu obrad sejmów Rzeczypospolitej, mieście Elizy Orzeszkowej z pięknymi barokowymi kościołami, Starym i Nowym Zamkiem oraz cerkwią z XII wieku. Zwiedzanie zabytkowej części miasta: Stary i Nowy Zamek, cerkiew św. Borysa i Gleba z XII w., Dom - Muzeum i grób Elizy Orzeszkowej, Sobór Święto-Pokrowski, Bazylika katedralna św. Franciszka Ksawerego, plac Tyzenhauza, Plac Sowiecki. W powrocie do Polski - przejazd do Choroszczy: zwiedzanie Letniej Rezydencji Branickich, następnie przejazd do Narwińskiego Parku Narodowego w Kurowie: piesza wycieczka po kładce o długości 1000 metrów wśród roślinności bagiennej i tarasami widowiskowymi dla obserwacji ptaków. Całość wycieczkowej trasy bardzo urozmaicona, dużo wspaniałych wrażeń.

28 sierpnia wyjazd  na Letni Koncert Chopinowski w Bazylice św. Jana Chrzciciela w Brochowie.

24 września - spotkanie w Centrum Kultury w 10. rocznicę śmierci dra Władysława Nowakowskiego. Spotkanie było poprzedzone pobytem na grobie Zmarłego i Jego małżonki Zofii, a następnie Mszą Św. w kościele Świętej Trójcy. Po oficjalnym przywitaniu zebranych przez prezesa TPZB Tomasza Wiśniewskiego spotkanie poprowadził Honorowy Prezes TPZB Roman Nowoszewski, który na wstępie przypomniał biografię prezesa Nowakowskiego przedstawiając dorobek zawodowy i działalność na gruncie społecznym. Swoje osobiste wspomnienia o współpracy, zaangażowaniu w życie społeczne, gościnności dra Nowakowskiego i Jego małżonki Zofii mówili obecny i byli Burmistrzowie Błonia: Zenon Reszka, Zbigniew Stępień, Janusz Adamski. Wspominano o ogromnym zaangażowaniu i pracy dra Nowakowskiego na rzecz Towarzystwa, staraniach o remont  Dworku Poniatówka, o Jego zaangażowaniu w życie kulturalne, troskę o poznawanie przeszłości dziejowej Miasta Błonia i Ziemi Błońskiej, o rozwój służby zdrowia, a także otwartości i służeniu pomocą mieszkańcom Błonia w przypadku problemów ze zdrowiem. W te wspomnienia włączali się też członkowie Towarzystwa oraz  zaproszeni goście. Każdy choć w kilku zdaniach chciał podzielić się wspomnieniem o wyjątkowości prezesa Nowakowskiego jako człowieka, o Jego niezwykłej pracowitości i zaangażowaniu na rzecz naszego miasta. Gawęda była urozmaicona pokazem slajdów złożonych z pamiątkowych fotografii dotyczących dra Nowakowskiego i Jego Rodziny w wykonaniu Jerzego Bezpałko.

7 listopada - wręczenie nagród uczestnikom Konkursu "Ziemia Błońska w Zieleni i w Kwiatach" oraz podpisanie Porozumienia o partnerstwie i współpracy pomiędzy Muzeum Ziemi Błońskiej oraz Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Błońskiej. Porozumienie podpisali p.o. dyrektora Muzeum Wiesława Wideryńska i prezes TPZB Tomasz Wiśniewski oraz burmistrz Błonia Zenon Reszka, jako sygnatariusz Porozumienia.

11 listopada odbyła się uroczystość z okazji 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Po okolicznościowej Mszy Świętej w kościele Świętej Trójcy nastąpił przemarsz uczestników na Rynek. Po podniesieniu flagi państwowej, odegraniu Hymnu Narodowego w wykonaniu Orkiestry OSP Błonie, wystąpieniu Burmistrza Błonia, odczytaniu apelu Poległych i Salwie Honorowej przedstawiciele władz miasta, organizacji społecznych, młodzież szkół złożyli kwiaty przed Pomnikiem Hymnu Narodowego, a następnie przeformowano się do defilady i uroczystego wyprowadzenia pocztów sztandarowych. W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej kwiaty złozyli Ireneusz Biernacki, Andrzej Pawlak i Elzbieta Tryniszewska,

21 listopada. W siedzibie TPZB odbyło się spotkanie z płk Witoldem Kacprzakiem, prezesem Środowiska Błonie "Bagno" Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Honorowym Obywatelem miasta Błonie. Pan Witold opowiadał o swoich i jego rodziny przeżyciach w czasie II Wojny Światowej, o sytuacji w naszym mieście w czasach okupacji, o swoim udziale w akcjach konspiracyjnych w ramach organizacji modzieżowej. Były również wspomnienia powojenne. Ten ciekawy wieczór wspomnień moderował Roman Nowoszewski, natomiast relację filmową uwiecznili uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Wańkowicza.