2018

15 marca w Centrum Kultury odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej. Zebranie otworzył prezes TPZB Tomasz Wiśniewski. Na przewodniczącą zebrania uczestnicy wybrali Agnieszkę Kurach. Stwierdzono kworum. Przyjęto porządek Zebrania, wybrano skład Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisję Skrutacyjną. Prezes TPZB przedstawił sprawozdanie za okres działalności Zarządu od 31 marca 2017 r. do 15 marca 2018 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Regina Laskowska przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu za w/w okres. W głosowaniu zebrani jednogłośnie przyjęli sprawozdanie prezesa Zarządu i przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu jawnym Zarząd uzyskał absolutorium za ubiegły okres działalności. W dyskusji zabrał m.in. głos Zenon Reszka jako członek TPZB oraz burmistrz miasta i gminy Błonie podkreślając bogate kalendarium zdarzeń w okresie sprawozdawczym, w tym wydanie książki Jerzego Andrzeja Pawlaka na stulecie klubu Błonianka, dużą ilość potrzebnych i ciekawych imprez okolicznościowych, krajoznawczych oraz wyjazdów krajowych i zagranicznych. Prezes TPZB Tomasz Wiśniewski przedstawił plan działalności Towarzystwa na 2018 rok, w tym ważne dla członków i miejscowej społczności wydarzenie związane z uroczystrością 45. rocznicy istnienia TPZB. Wśród planów wydawniczych poinformował o przygotowywanym przez Jerzego Bezpałko II wydaniu książki o 50-letniej historii Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych "Mera-Błonie" w związku z wyczerpaniem pierwszego nakładu i nadal istniejącym zapotrzebowaniu na tą publikację. W tajnym głosowaniu dokonano uzupełniającego wyboru członka Komisji Rewizyjnej, którym została Barbara Rojewska w związku z sytuacją zdrowotną jednego z poprzednich członków tej Komisji.

Zebrani wysłuchali wniosek Zarządu przedstawiony przez prezesa TPZB o nadaniu honorowego członkostwa TPZB dla Jerzego Andrzeja Pawlaka i Jerzego Bezpałko za całokształt ich bardzo aktywnej działalności w TPZB, w tym za potrzebne błońskiej społeczności publikacje "Stulecie piłki nożnej w Błoniu 1917-2017" (J.A. Pawlak) i "Historia Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych Mera-Błonie 1953-2003" (J. Bezpałko). W głosowaniu zebrani jednogłośnie zaaprobowali propozycje, a nagrodzeni otrzymali gratulacje.

Przewodniczący TPZB Tomasz Wiśniewski poinformował zebranych o obchodach 45. rocznicy powstania Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej, które odbędą się 14 września br. o godz. 18.00 w Centrum Kultury w Błoniu z udziałem władz miasta i gminy, władz powiatu, przedstawicieli wielu instytucji miasta i gminy oraz członków Towarzystwa i ich rodzin. Przewidywana jest bogata część artystyczna i katering. W celach logistycznych proszono zebranych o potwierdzenie we właściwym czasie swojego uczestnictwa w tym ważnym spotkaniu.


20 marca  odbyła się prezentacja książki Jerzego Oziemskiego "Urodziłem się w Błoniu". Prezentację prowadził prezes TBZB Tomasz Wiśniewski. Wspomnieniami o autorze publikacji podzielili się Janusz Adamski - były burmistrz Błonia, Zenon Reszka - aktualny burmistrz oraz Roman Nowoszewski - redaktor wydania. Publikacja stanowi bardzo ciekawą i potrzebną dla miejscowej społeczności pozycję wydawnicza z uwagi na opisaną bogatą historię czasów przedwojennych, okupacji Błonia i okolic z czasów II Wojny Światowej, czasów powojennych. Przedstawia historię zabudowań i dzieje ich mieszkańców. Będzie zapewne doskonałym materiałem dla nauczycieli szkół Błonia i okolic na lekcjach historii.

 


4-6 maja – autokarowa wycieczka 40-osobowej grupy uczestników do Bratysławy i Wiednia zorganizowana przez Elżbietę Tryniszewską w ramach TPZB za pośrednictwem Biura Podróży ARKA TRAVEL z Łowicza. W Bratysławie zwiedzanie miasta: Parlament z panoramą Bratysławy, Zamek Królewski i Wzgórze Zamkowe; spacer na Stare Miasto: Katedra św. Marcina, ul. Michalska i ul. Venturska - najstarsze ulice miasta; pałace: Pałac Palfich, Palac de Paulina, Pałac komory austro-węgierskiej, Brama Michalska, Plac Główny, Ratusz, Kościół Franciszkański, Teatr Narodowy, Plac Hviezdoslava, deptak. Nocleg na peryferiach miasta w hotelu CHOPIN. Z hotelu wyjazd do Wiednia ze zwiedzaniem jego pięknych zabytków. Zabytki przy ulicy Ring: Park Miejski z pomnikiem "złotego Straussa", Muzeum Historii Sztuki, Muzeum Historii Natury, Ratusz, Teatr Zamkowy, Parlament, Hofburg, Opera, gotycka Katedra św. Szczepana, następnie kolacja przy muzyce na żywo z degustacją wina w dzielnicy Grinzing w Wiedniu. Nocleg w Bratysławie. W następnym dniu zwiedzanie w Wiedniu Pałacu Schonbrunn, spacer po Ogrodach Pałacowych letniej rezydencji Habsburgów. Wzgórze Kahlenberg (miejsce bitwy i zwycięstwa naszego króla Jana Sobieskiego nad Turkami) - kościół św. Józefa. Piękne widoki na Dunaj w Bratysławie i Wiedniu i dużo wspaniałych wrażeń z podróży. Wycieczkowicze otrzymali filmowy reportaż z podróży na płycie DVD w wykonaniu Jerzego Bezpałko.


30 czerwca odbył się spływ kajakowy w mazowieckiej dolinie rzeki Bzury. Organizatorem spływu z ramienia TPZB był Ireneusz Biernacki. Odcinek trasy liczył ok. 5 km. Początek trasy na przystani w Plecewicach. W spływie uczestniczyło 14 dwuosobowych załóg. Pokonanie trasy zajęło ok. 2,5 godziny. Pomimo emeryckiego wieku uczestników pokonanie trasy nie sprawiło nikomu trudności. Na drodze spływu piękna przyroda. Bzura płynie niespiesznie wśród łąk, nabrzeżnych drzew, wierzbowych zarośli. W połowie trasy widok na zabytkowy gotycko-renesansowy kościół w Brochowie, miejsce chrztu w 1810 roku Fryderyka Chopina. Spływ zakończył się w Witkowicach przy pomniku obelisku żołnierzy z 1939 roku, którzy polegli w bitwie nad Bzurą w Witkowicach, forsując Bzurę. Zakończeniem tej wspaniałej przygody był pobyt w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bramkach na zaproszenie Seweryna Chruścińskiego – dyrektora tego Ośrodka, który był również uczestnikiem spływu po Bzurze.

22-27 lipca - wycieczka na ..BIAŁE NOCEdo St. Petersburga i Rygi. W St. Petersburgu - objazdowa wycieczka po mieście, m.in: Newski Pro­spekt, Plac Teatralny, gmach Admiralicji, nabrzeże Newy, Pałac Zimowy, Plac Pałacowy z Kolum­ną Aleksandra I, pomnik Piotra 1 („Jeździec Miedziany”), Cerkiew „Spaś - na - Krwi" zbudo­wana jako pomnik ku czci pamięci cara Aleksandra II, zamordowanego w tym właśnie miejscu, gdzie później postawiono świątynię, krążownik „Aurora", który obecnie jest na stale zacumowany przy nabrzeżu Piotrogrodzkim; Twierdza Pietropawlowska - najstarszy zabytek Petersburga. W więzieniu twierdzy osadzeni byli m.in. Tadeusz Kościuszko oraz pisarz Julian Ursyn Niemcewicz. Zwiedzanie Pałacu Zimowego z jednym z największych muzeów świa­ta Ermitażem. Wyjazd na nocną wycieczkę „Zwodzone Mosty Petersburga” - ogromne wrażenie widok otwieranych mostów na rzece Newie. Przejazd do Peterhofu - letniej rezydencji cara Piotra I słynącej Z fontann, pałaców, ogrodów: Wielki Pałac, Wielka Kaskada - grupa fontann o bardzo wyszukanych kształtach, uważana za dzieło architektury i hydrotechniki. Dolny Park z licznymi fontannami, posągami oraz innymi obiektami architektury ogrodowej. Powrót do Petersburga, zwiedzanie: Plac i Sobór św. Izaaka - przepiękna cerkiew, której wnętrza ozdobione są kamie­niami półszlachetnymi, rzeźbami, obrazami i mozaikami. Rejs statkiem wycieczkowym po rzekach i kanałach „Wenecji Północy” z widokami na zabytki, mosty i parki miasta. Przejazd do Carskiego Sioła - podmiejska rezydencja carska - „Wersal” na miarę Imperium Rosyjskiego: Pałac Katarzyny, Wielka Komnata Tronowa, Jadalnia Malinowa i Rycerska, Bursztynowa Komnata - odtworzona z okazji 300-lecia Petersburga. Spa­cer po parku rezydencji.

Wyjazd na Łotwę - zwiedzanie Rygi - spacer po Starówce: gotycki Kościół św. Piotra, Ratusz, zespół średniowiecznych kamieniczek, tzw. „Trzej Bracia” będących symbolem miasta, Wielka i Mała Gildia, Dom Bractwa Czarnogłowych, Katedra. Wyjazd w drogę powrotną do Polski.


14 września w sali widowiskowej Centrum Kultury w Błoniu Towarzystwo obchodziło urodziny – 45-lecie swojego powstania. Jubileusz prowadzili prezes Towarzystwa Tomasz Wiśniewski oraz wiceprezes Agnieszka Kurach. Na początku spotkania minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich członków Towarzystwa, którzy nie ma już wśród nas. Następnie po przywitaniu zaproszonych gości, członków i sympatyków stowarzyszenia zademonstrowano prezentację z życia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej, którą przygotował Jerzy Bezpałko. Były to zdjęcia, notatki, obrazy prezentujące życie TPZB. W dalszej części przemówienie wygłosił prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej Tomasz Wiśniewski, przedstawiając dotychczasowe osiągnięcia naszego Stowarzyszenia oraz nakreślając plan działania na kolejne lata. Podziękował wszystkim dotychczasowym prezesom, członkom zarządu Towarzystwa, komisjom rewizyjnym oraz każdemu kto działał na rzecz TPZB. Następnie głos zabierali: burmistrz Błonia Zenon Reszka, przedstawiciel Starosty Warszawskiego Zachodniego Marek Parafiniuk, przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego Marek Książek, eurodeputowany Michał Boni, posłanka Kinga Gajewska oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych stowarzyszeń z Warszawy, Brwinowa, Kampinosu. Wszyscy z ogromnym podziwem i szacunkiem odnosili się do dotychczasowej pracy Towarzystwa i życzyli kolejnych sukcesów. Były wręczane także listy gratulacyjne oraz dyplomy z podziękowaniami za wkład na rzecz TPZB. Na koniec głos zabrał Honorowy Prezes Towarzystwa Roman Nowoszewski, który przypomniał początki powstania stowarzyszenia oraz podziękował za zaangażowanie dla Towarzystwa wszystkim członkom.

Podczas tej uroczystości został przekazany Towarzystwu Medal Pro Masovia – jedno z najwyższych odznaczeń na Mazowszu za pracę na rzecz kultury, historii, sztuki i społeczeństwa – przyznawany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Marszałek przekazał także indywidualne dyplomy uznania za zaangażowanie w życie Towarzystwa.

Następnie zostały wręczone uroczyste wyróżnienia tytułem „Honorowego Członka TPZB” dla Jerzego Andrzeja Pawlaka i Jerzego Bezpałko. Swoją książkę „Urodziłem się w Błoniu” przekazał na rzecz Towarzystwa Pan Jerzy Oziemski – Honorowy Obywatel Błonia i członek naszego stowarzyszenia. Finałem uroczystości był wspaniały występ błońskiego chóru Ecclesia Cantans pod batutą Sławomira Piotrowskiego.

Po koncercie, zostało uroczyste odśpiewane 200 lat dla członkini naszego Towarzystwa, a zarazem Honorowej Obywatelce Błonia Pani Mariannie Nowickiej, która kilka dni wcześniej obchodziła swoje 95 urodziny.

Na część nieoficjalną, udano się na poczęstunek, podczas którego członkowie dzielili się swoimi wspomnieniami związanymi z Towarzystwem.

Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości oraz jej uczestnikom Zarząd Towarzystwa dziękuje za pomoc i przybycie. Już dziś serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania, prelekcje, wystawy, wyjazdy, itp.

Zarząd TPZB


11 listopada w 100. Rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości na błońskim rynku odbyły się z tej okazji uroczystości, w ramach których była ceremonia nadania gminie Błonie sztandaru, odsłonięto i poświęcono pomnik z rzeźbą orła oraz pamiątkową tablicę. Odbył się Apel Poległych i Salwa Honorowa, pod pomnikiem złożono kwiaty.

      


27 listopada w Centrum Kultury w Błoniu odbyło się spotkanie organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej podczas którego, nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Ziemia Błońska w Zieleni i Kwiatach” za 2018 rok. Na spotkanie  zaproszono  członków TPZB,  Burmistrza Błonia oraz  uczestników biorących udział w konkursie.

Prezes Towarzystwa Tomasz Wiśniewski przywitał przybyłych gości, w kilku słowach przypomniał idę konkursu oraz podziękował uczestnikom konkursu za ich zaangażowanie. Następnie głos  zabrał Burmistrz Błonia Zenon Reszka, który podziękował Towarzystwu za zorganizowanie już po raz kolejny konkursu, podziękował uczestnikom za udział w przedsięwzięciu upiększania naszej Błońskiej Ziemi.

Jury pod przewodnictwem Barbary Bieńkowskiej przyznało nagrody w 4 kategoriach:

Kategoria balkony:

I miejsce – Justyna Kruk

II miejsce – Aleksandra Darmofalska

Kategoria działka:

I miejsce – Barbara Rojewska

Kategoria ogródek przy bloku/kamienicy:

I miejsce – Alina Maria Jakubowska

II miejsce – Helena Bożyk

Kategoria ogród przydomowy:

I miejsce – Teresa Przygoda

II miejsce – Urszula i Radosław Pater

Dyplomy z podziękowaniem za udział w konkursie otrzymali: Henryka Czajka, Halina Jasińska, Ewa Liszewska i Ewa Różniecka, Bogumiła Bałut, Teresa Płochaja.

W części drugiej spotkania został wyświetlony krótki film o Błoniu, w którym pokazano rozwój Miasta i Gminy w różnych dziedzinach życia samorządowego i społecznego, między innymi: budowy i rozbudowy obiektów, kultury,  oświaty, sportu i zdrowia. W części trzeciej zaproszono gości na słodki poczęstunek, podczas którego członkowie Towarzystwa i zaproszeni goście wymieniali się opiniami i spostrzeżeniami dot. Ziemi Błońskiej.


30.11-2.12 - wycieczka autokarowa do Drezna zorganizowana przez członka Zarządu TPZB Elżbietę Tryniszewską za pośrednictwem Biura Podróży ARKA TRAVEL z Łowicza. W wycieczce wzięło udział 41 osób.

Pierwszy dzień: Przejazd do JAWORA - zwiedzanie: Ewangelicko - Augsburskiego Kościoła Pokoju, który jest największą drewnianą budowlą o funkcjach religijnych na świecie. W roku 2001 został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Przejazd do hotelu w Bolesławcu, zakwaterowanie, kolacja z muzyką i DJ-em.

Drugi dzień: Przejazd do Drezna – spacer z przewodnikiem po historycznej starówce: Plac Teatralny z Operą Sempera, Kościół Frauenkirche, Kościół Dworski, Porcelanowy Pochód Książąt - malowidło przedstawiające procesję wszystkich saksońskich władców, Zamek (z zewn.), Pałac Zwinger (z zewn.). Czas wolny na Jarmarku Bożonarodzeniowym - muzyka, zapachy kadzideł i światełka tworzyły niezapomniany świąteczny klimat. Pod wieczór w morzu świateł można było podziwiać największą na świecie piramidę schodkową oraz drewniany luk z lampionami.

Trzeci dzień: Przejazd do Wrocławia - czas wolny na Rynku oraz pobyt na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu. W tym wyjątkowym czasie wśród pachnących lasem choinek, aromatu czekoladowych pierników, na turystów czekało moc świątecznych niespodzianek. Wyjazd w drogę powrotną.