2019

16 marca odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze TPZB. Na przewodniczącą Zebrania wybrano Agnieszkę Kurach. Stwierdzono kworum – na sali było obecnych 70 członków. Jednogłośnie przyjęto porządek obrad. Wybrano Komisję Uchwał i Wniosków oraz Komisję Skrutacyjną.

Prezes Tomasz Wiśniewski zreferował całokształt prac wykonanych przez Towarzystwo za okres sprawozdawczy. W tym okresie uczestniczyliśmy w wielu wydarzeniach kulturalnych i rangi państwowej. Były organizowane coroczne konkursy „Ziemia Błońska w zieleni i kwiatach”, liczne wycieczki krajowe i zagraniczne, bale karnawałowe, spływy kajakowe. We wrześniu 2018 r. obchodziliśmy 45-lecie istnienia Towarzystwa. Z tej okazji w Centrum Kultury odbyła się uroczysta gala, podczas której otrzymaliśmy Medal Pro-Masovia oraz indywidualne dyplomy uznania. W 2017 r. TPZB wydało książkę autorstwa Jerzego Andrzeja Pawlaka „Stulecie piłki nożnej w Błoniu 1917-2017”, a w 2018 r.  wznowiło uzupełnione drugie wydanie książki autorstwa Jerzego Bezpałko „Historia Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych MERA-BŁONIE 1953-2003”. W 2018 r. TPZB także zorganizowało prezentację książki Jerzego Oziemskiego „Urodziłem się w Błoniu”.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Regina Laskowska przedstawiła sprawozdanie za okres 10.03.2018r. do 16.03.2019 r.

Walne Zebranie ustępującemu Zarządowi jednogłośnie udzieliło absolutorium.

W dyskusji nad sprawozdaniem Zarządu zabrał głos burmistrz Błonia Z. Reszka. Podziękował prezesowi T. Wiśniewskiemu za minioną kadencję, bogatą w wydarzenia kulturalne i historyczne.

Na kolejną XVII kadencję wybrano Zarząd TPZB, którego prezesem ponownie został Tomasz Wiśniewski.


25-28 kwietnia - wycieczka do Amsterdamu zorganizowana przez Elżbietę Tryniszewską za pośrednictwem Biura Podróży ARKA TRAVEL z Łowicza. Zwiedzanie AMSTERDAMU z przewodnikiem: Coster Diamonds - słynna szlifiernia diamentów, Plac Dam z Pałacem Królewskim, kościół koronacyjny królów niderlandzkich - Nowy Kościół, spacer po targu kwiatowym oraz starej części Amsterdamu, rejs statkiem po kanałach - daw­nych drogach komunikacji i transportu towarów. Wizyta na tradycyjnej farmie serowej - pokaz produkcji sera oraz drewnianych butów tzw. klompen. Przejazd do ZAANSE SCHANS - zwiedzanie skansenu, w którym można podziwiać typową XVIII i XIX-wieczną zabudowę wspólnot holenderskich. Można tu zobaczyć wiatraki, domy, warsz­taty a nawet sklepy, w których ciągle tętni życie. Powrót na nocleg. W kolejnym dniu - przejazd do OGRODU KEUKENHOF - to jeden z naj­piękniejszych wiosennych ogrodów na świecie. Na terenie 32 ha znajduje się 7 min tulipanów, narcyzów i hiacyntów o przeróżnych kolorach, kształtach i za­pachach. Do tego są one świetnie utrzymane, zasadzone w charakterystyczne figury i kompozycje. Miliony tulipanów, szafirków, żonkili tworzą bajeczne ko­bierce i wielokolorowe dywany kwiatowe.


3 maja - z okazji 228. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz święta Patrona Strażaków Św. Floriana na błońskim rynku odbyła się uroczystość uświetniona kompanią honorową, wystawioną przez 2 Pułk Saperów w Kazuniu. W uroczystej ceremonii złożenia kwiatów przed Pomnikiem Hymnu Narodowego wzięła udział delegacja Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej.


 

04-06 października - jest planowana wycieczka za pośrednictwem Biura Podrózy ARKA TRAVEL z Łowicza na Warmię i Mazury. Plan wycieczki jest następujący:

1 DZIEŃ:    Zbiórka uczestników o godz. 6.45, wyjazd o godz. 7.00. Przejazd do OLSZTYNA - spacer po mieście: Starówka, gotycki zamek kapituły warmińskiej (z zew.), Ratusz, Wysoka Brama, Bazylika Katedralna. Przejazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

2 DZIEŃ:         Śniadanie, przejazd do ŚW. LIPKI - zwiedzanie położonego na granicy Warmii i Mazur, Sanktuarium Maryjnego z cudownym obrazem Matki Bożej Swiętolipskiej; RESZEL - miasteczko ze średniowieczną zabudową wpisane na listę zabytków UNESCO, Zamek Biskupów Warmińskich; GIERŁOŻ - Twierdza Hitlera „Wilczy Szaniec”- zwiedzanie m.in. barak narad, schron, bunkier Hitlera. Powrót do ośrodka, obiadokolacja bankietowa z DJ, nocleg.

3 DZIEŃ:         Śniadanie, przejazd do MIKOŁAJEK - miasteczka okrzykniętego „Perłą Mazur”,  spacer malowniczą promenadą, rejs po największym jeziorze w Polsce - Jeziorze Sniardwy. Wyjazd w drogę powrotną, zakończenie wycieczki.

CENA: 590 zł (cena dla grupy 40 uczestników).

Zapisy przyjmuje Elżbieta Tryniszewska - członek Zarządu TPZB, tel. kont. 697 140 401.


 

26.08-6.09  wycieczka do Gruzji i Armenii zorganizowana przez TPZP za pośrednictwem Biura Podróży ARKA TRAVEL z Łowicza. W wycieczce wzięły udział 22 osoby z Błonia. Start - samolotem do stolicy Gruzji Tbilisi i następnie podróż przez Gruizję i Armenię autokarem - trasa ok. 2400 km. Bardzo ciekawy krajoznawczo i kulturowo program obejmował zwiedzanie zabytkowych miejsc sakralnych, zabytków kultury, wielu miast.

W stolicy Gruzji – Tbilisi - Świątynia Metechi, potężna Twierdza Narikala, Katedra Sioni, Bazylika Anczischati pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Wyjazd Gruzińską Drogą Wojenną w kierunku STEPANTSMINDY (Kazbegi). Przejazd wzdłuż rzeki Tiergi, przez Przełęcz Krzyżową. Twierdza Ananuri nad rzeką Aragwi. KAZBEGI wjazd samochodami terenowymi do kościoła Trójcy Świętej (2020 m n.p.m). Widok na górę Kazbek (5047 m). Powrót w Tbilisi.

Przejazd do Armenii. Klasztor HACHPAT z X w. JEZIORO SEWAN - zwiedzanie monastyru SEWANAWANK. Przejazd do stolicy Armenii - Erywania. Zwiedzanie KLASZTORU GEGHARD. Przejazd do GARNI - zwiedzanie monastyru CHOR WIRAP z panoramą na górę Ararat (5165 m n.p.m.). Odwiedziny ruin katedry Zwartnoc (VII w.), wpisanej na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO, wzniesionej z kamienia wulkanicznego. Przejazd do miasta WAGHARSZAPAT. Na terytorium, zwanym ormiańskim Watykanem, znajdują się katedralny sobór z 303 r. a także Katolikosat - rezydencja głowy Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego. Zwiedzanie zbudowanego w 618 r. kościóła św. Hryspiny.

Przejazd do Erywania, zwiedzanie stolicy, Muzeum Ludobójstwa Ormian oraz muzeum Piśmiennictwa Matenadaran (manuskrypty (V-XV w.) w wielu językach, m.in. XVII-wieczny list w języku polskim.

Wyjazd do Gruzji na zwiedzanie skalnego miasta WARDZII. Jest to miasto wykute w skałach jeszcze w XII w. Kompleks składa się z około 3 tys. komnat, gdzie podczas najazdów Mongołów mogło się mieścić około 60 tys. osób.

Wyjazd w kierunku zachodniej Gruzji - zwiedzanie: KUTAISI, Monastyr GELATI, akademia Gelati, gdzie jeszcze w XI-XII w. tłumaczyli największe dzieła filozofii greckiej, grób Dawida Budowniczego - najwybitniejszego króla Gruzji. Odwiedzimy również katedrę BAGRATI.

Wyjazd w kierunku wybrzeża MORZA CZARNEGO, do legendarnego kurortu BATUMI. Batumi to miasto palm, pysznej adżarskiej kuchni i ciepłych plaży. Plażowanie i wypoczynek. Pobyt w delfinarium na wspaniałym pokazie umiejętności delfinów. Spacer po najładniejszym ogrodzie botanicznym kraju. Batumski Ogród Botaniczny już od 100 lat cieszy gości Adżarii pięknem egzotycznej natury.

Wyjazd w kierunku Tbilisi. Pierwszy przystanek to miasto GORI, w którym się urodził i spędził kilka lat swojego życia Stalin. Przejazd do UPLISCYCHE do skalnego miasta, które było zamieszkałe jeszcze w III w. p.n.e. Przejazd do miejscowości MCCHETA. To miasto jest kolebką chrześcijaństwa w Gruzji, tu w IV wieku przyjęto chrześcijaństwo jako państwową religię. Odwiedziny najważniejszych obiektów sakralnych z listy UNESCO - katedra Sweticchoweli z XI w. i monastyr Dżwari z VI w. Nocleg w Tbilisi.

Powrót do kraju.

 


20 października odbyło się spotkanie promocyjne II wydania książki Jana Smolińskiego "Region Błonie w walce z okupantem hitlerowskim 1939-1945" wydanej przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej. Druk książki sponsorował Urząd Miasta Błonie. Książkę do druku przygotowali Roman Nowoszewski (redakcja tekstu) i Jerzy Bezpałko (opracowanie tekstu w postaci elektronicznej, skanowanie fotografii, łamanie tekstu).
Prelegentami spotkania byli:
 - Maria Stępień - córka Autora
 - Zenon Reszka - Burmistrz Błonia
 - Jerzy Oziemski - Honorowy Obywatel Błonia
 - Roman Nowoszewski - Honorowy Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej.

Córka Autora - pani Maria Stępień przekazała Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Błońskiej maszynopis I wydania książki. W spotkaniu wzięła udział rodzina Autora i liczni mieszkańcy Błonia.

 

3 grudnia odbyło się rozstrzygnięcie konkursu za 2019 rok "Ziemia Błońska w Zieleni i Kwiatach".

Komisja konkursowa pod przewodnictwem Agnieszki Kurach przyznała następujace nagrody:

Kategoria balkony/tarasy:

I miejsce – Małgorzata Sobczyk

Kategoria ogródki działkowe:

I miejsce – Stanisław Torucki

Kategoria ogród przydomowy:

I miejsce – Anna Sobierajska

II miejsce – Daniela Kozłowska

II miejsce – Joanna Wojciechowska

III miejsce – Maria Leśnik

III miejsce – Jerzy Sygocki

wyróżnienie – Małgorzata Majewska

wyróżnienie – Henryka Suwała

Dyplom z podziękowaniem za ponowny udział w konkursie otrzymała Alina Maria Jakubowska.