2020

 

15 sierpnia na błońskim rynku odbyła się uroczystość z okazji 640. lat lokacji Błonia, 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, Święta Wojska Polskiego oraz 30. lat Samorządności Błonia. Wartę honorową przy Pomniku Niepodległości wystawili żołnierze 2 Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu Nowym.

Po podniesieniu flagi państwowej i wykonaniu hymnu narodowego przez Orkiestrę OSP Błonie miało miejsce wystąpienie Burmistrza Błonia Zenona Reszki. Odsłonięto tablicę pamiątkową, poświęconą przez ks. biskupa Piotra Jareckiego. Otwarto wystawę plenerową z okazji 640. rocznicy lokacji Błonia.

W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej Jerzy Bezpałko i Ireneusz Biernacki złożyli kwiaty przed Pomnikiem Niepodległości.


„Ziemia Błońska w Zieleni i Kwiatach” – 2020

W dniu 08.12.2020 w Centrum Kultury w Błoniu przy zachowaniu wszystkich restrykcji epidemicznych odbyło się posiedzenie jury konkursu „Ziemia Błońska w Zieleni i Kwiatach”, który organizowany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej pod patronatem Burmistrza Błonia Pana Zenona Reszki. W tym roku, tak jak i w poprzednim, inicjatywę ogłoszenia konkursu wspierał też Powiat Warszawski Zachodni i reprezentujący go Członek Zarządu Powiatu Pan Romuald Reszka.

Jury w składzie: przewodnicząca Agnieszka Kurach, sekretarz Barbara Kaniewska, skarbnik Elżbieta Tryniszewska, członkowie: Jerzy Bezpałko, Jerzy Andrzej Pawlak, Ireneusz Biernacki i Hubert Płowik – po dokładnym przejrzeniu i ocenie wszystkich nadesłanych zdjęć oraz materiałów wyłoniło następujących laureatów:

W kategorii ogród przydomowy:

 I miejsce - Anna Przyborska

II miejsce - Aneta Stachlewska

III miejsce - Teresa Sadkowska

Wyróżnienie:

  • Krystyna Biernat
  • Małgorzata Braulińska-Wojciuk
  • Maria Górniak
  • Aleksandra Janas-Malinowska
  • Marzena Kaczmarczyk
  • Grażyna Kościńska
  • Daniela Kozłowska
  • Agnieszka Wiśniewska

W kategorii ogródki działkowe (ROD):

I miejsce – Wanda i Włodzimierz Sawiccy

W kategorii balkony i ogródki przy bloku:

I miejsce - Ewa Bujak

II miejsce - Urszula Szymańska

III miejsce - Grażyna Bożyk

Wyróżnienie: Małgorzata Sobczyk

Ogród p. Krystyny Biernat Ogród p. Grażyny Bożyk Ogród p. Małgorzaty Braulińska-Wojciuk Balkon p. Ewy Bujak
Ogród p. Marii Górniak Ogród p. Aleksandry Janas-Malinowskiej Ogród p. Anny Przyborskiej Ogród p. Teresy Sadkowskiej
Ogród p.p. Wandy i Włodzimierza Sawickich Balkon p. Małgorzaty Sobczyk Ogród p. Anety Stachlewskiej Ogród p. Urszuli Szymańskiej
Ogród p. Marzeny Kaczmarczyk Ogród p. Grażyny Kościńskiej Ogród p. Danieli Kozłowskiej Ogród p. Agnieszki Wiśniewskiej

Wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy! Dziękujemy za udział w konkursie oraz za dbałość o ogrody przydomowe, małe działki, ogródki przy bloku czy balkony, bo to też dbałość o środowisko i upiększanie naszej błońskiej ziemi.

Jak było widać na nadesłanych zdjęciach, nasi laureaci wykazali się znajomością uprawy roślin, ich pielęgnacji, jak i zagospodarowania w terenie. Pięknie zadbane, z bujną roślinnością ogrody przydomowe, rodzinne ogródki działkowe, tarasy, balkony cieszą oko i wprawiają w zachwyt.

Laureaci otrzymali pamiątkowy dyplom i książki z rodzaju poradników o tematyce związanej z uprawą roślin – ufundowane przez Urząd Miejski w Błoniu oraz drobne upominki – ufundowane przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

W związku z sytuacją epidemiczną rozdanie nagród i wręczenie dyplomów nie nastąpi na uroczystym spotkaniu – jak to bywało w latach poprzednich – ale indywidualnie w terminie umówionym z każdym z laureatów.

Składamy podziękowania dla Pani Agnieszki Osówniak – inspektor ds. ochrony środowiska z błońskiego urzędu, za pomoc w organizacji konkursu. Dziękujemy Gminie Błonie i Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu za wsparcie naszej inicjatywy i już dzisiaj zachęcamy wszystkich mieszkańców ziemi błońskiej do udziału w konkursie w roku 2021. Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Towarzystwa

Przyjaciół Ziemi Błońskiej