2021

23 stycznia po długiej i ciężkiej chorobie zmarła Małgorzata Staniak. Małgorzata była członkiem naszego Towarzystwa od wielu lat, a w latach 2015-2018 była Członkiem Komisji Rewizyjnej TPZB. W latach 2014-2018 była Radną Rady Miejskiej w Błoniu.

Rodzinie, przyjaciołom i wszystkim znajomym składamy wyrazy współczucia.

 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej.


2 marca zmarł pułkownik Wiktor Kacprzak - w okresie II Wojny Światowej działacz Szarych Szeregów i Armii Krajowej o pseudonimie "Iks". Pułkownik WP, współzałożyciel, a następnie wieloletni Prezes Koła Światowego Związku Żołnierzy AK Ośrodek Błonie "Bagno", Honorowy Obywatel Błonia, członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej i orędownik historii naszego miasta.

Rodzinie i najbliższym, w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej, składamy najgłębsze wyrazy współczucia.

Cześć Jego pamięci.

 


Z żalem żegnamy naszą koleżankę Danusię Górską, która zmarła 4 marca 2021 roku. Danusia była wieloletnią członkinią naszego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej. Wspaniała koleżanka, pasjonatką tańca, współzałożycielka kabaretu „Kamyczek”, w którym były przedstawiane scenki z życia mieszkańców Błonia. Dla przypomnienia, w swoim czasie kabaret miał próby i występy w Klubie Młodzieżowym przy ul. Warszawskiej w Błoniu i był pod patronatem Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych „Mera-Błonie”.

Dzielnie znosiła swoje problemy ze zdrowiem, pozostanie w naszej pamięci.

Zarząd i członkowie

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej


17 czerwca dotarła do nas smutna wiadomość: zmarła Marianna Nowicka - Porucznik Wojska Polskiego, Honorowa Obywatelka Błonia, Wiceprezes Koła Światowego Związku Żołnierzy AK Ośrodek Błonie Bagno, wieloletnia Członkini Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej.

Cześć Jej pamięci.

 


24 czerwca członkowie Towarzystwa Ziemi Błońskiej wraz z zaprzyjaźnionymi osobami z różnych błońskich instytucji i organizacji dokonali sprzątania w obrębie naszego miasta rzeki Rokitnica. Zdążyliśmy przed burzą i wakacjami – wzdłuż rzeki Rokitnicy posprzątane!!!

Dziękuję PZW w Błoniu – na czele z prezesem Cezarym Wieczorkiem, wiceprezesem Bogdanem Recielskim oraz Robertem Sawickim za wsparcie i pomoc.

Dziękuję Radnym Jagodzie Sowińskiej, Januszowi Guzikowi i Monice Zalewskiej - za ogromne zaangażowanie.

Dziękuję Zarządowi TPZB: Ani, Eli, Renacie, Irkowi, Hubertowi i naszym wspaniałym Członkom TPZB: Eli i Piotrkowi za podjęcie się wyzwania i w pocie czoła jego realizacji – jesteście wspaniali.

Podziękowanie także dla Dyrekcji błońskiego ZUK za wsparcie logistyczne i materiałowe.

Dziękuję i serdecznie zapraszam na kolejne akcje sprzątania Ziemi Błońskiej.

Tomek Wiśniewski

Prezes Zarządu

 

PS. Łącznie 12 worków śmieci...

 

 


1-02 lipca odbyła się wycieczka na trasie Grunwald - Kanał Elbląski – Elbląg – Frombork zorganizowana przez Elę Tryniszewską za pośrednictwem Biura Podróży ARKA TRAVEL z Łowicza. Był to przejazd na Pola Grunwaldu, zwiedzanie Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej, a następnie przejazd do Buczyńca - rejs statkiem na trasie Buczyniec - Elbląg. Trasa rejsu przebiegała przez odcinek Kanału Elbląskiego, na którym znajdują się m.in. system 5 pochylni, uważany za jeden z najznakomitszych rozwiązań hydrotechnicznych na świecie oraz rezerwat ornitologiczny na jeziorze Drużno. W następnym dniu była przechadzka w strugach deszczu po rynku Elbląga, zwiedzanie Katedry Św. Mikołaja, przejście przez Bramę Targową z figurką Małego Piekarczyka. Dalej to przejazd do Fromborka - niewielkiego, zacisznego miasteczka leżącego nad brzegiem Zalewu Wiślanego, miasta Mikołaja Kopernika. Zwiedzanie Wzgórza Katedralnego z przepięknym kompleksem średniowiecznej zabudowy: gotyckiej Katedry Wniebowzięcia NMP, wysłuchanie mini koncertu organowego, wejście na Wieżę Radziejowskiego z wahadłem Foucaulta - przyrządem umożliwiającym naoczną obserwację ruchu obrotowego Ziemi wokół własnej osi. Z tarasu widokowego roztacza się przepiękna panorama miasta i Zalewu Wiślanego; zwiedzono Muzeum Mikołaja Kopernika.

 


27 sierpnia w Sali konferencyjnej Centrum Sportu (ul. Grodziska 1) odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej. Zebranie otworzył prezes stowarzyszenia Tomasz Wiśniewski., gdzie na wstępie minutą ciszy, uczczono pamięć wszystkich Członków Towarzystwa, którzy odeszli w okresie od ostatniego Walnego Zebrania.

Na przewodniczącego Zebrania, uczestnicy wybrali Hubera Płowika. Stwierdzono kworum, przyjęto porządek Zebrania, wybrano skład Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisję Skrutacyjną. Prezes TPZB przedstawił dwa sprawozdania z działalności Zarządu: za okres od 17 III 2019 r. do 26 III 2020 r. oraz za okres od 27 III 2020 r. do 26 III 2021 r. oraz zaprezentował plan działania na kolejny rok. Członek Komisji Rewizyjnej Barbara Rojewska, przedstawiła sprawozdanie z kontroli finansowej Zarządu za ww. okresy. W głosowaniu jawnym zebrani jednogłośnie przyjęli sprawozdanie i udzielili absolutorium Zarządowi. W dyskusji zabrał głos Zenon Reszka, jako członek TPZB oraz Burmistrz Błonia, podkreślając bogate kalendarium zdarzeń w okresach sprawozdawczych, podkreślając w tym trudny okres pandemicznym.

Po zakończeniu obrad, Członkowie Towarzystwa wysłuchali wykładu Huberta Płowika na temat: Alokacja Błonia – ile la ma nasze miasto. Było bardzo ciekawych faktów, które obalały mity krążące w przestrzeni publicznej o „dacie urodzin” naszego Błonia.

Następnie wszyscy chętni mogli uczestniczyć w zwiedzaniu budynku Centrum Sportu przy ul. Grodziskiej – gdzie przewodnikiem był Włodzimierz Leduchowski – dyrektor Centrum Sportu.

Po zamknięciu Zebrania, Członkowie Towarzystwa jeszcze długo rozmawiali o ważnych sprawach dla naszego Błońskiego Stowarzyszenia.

            Dziękujemy całemu Centrum Sportu i samemu Dyrektorowi za ciepłe i miłe przyjęcie w swoich gościnnych progach.

 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej


21 września zmarła Barbara Kaniewska - członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej. Wspaniała, pomocna i ciepła osoba. W Towarzystwie była od 2008 roku, a w Zarządzie od 2015 roku. Chętnie współpracowała i można było na nią zawsze liczyć. Pomagała w powstaniu wielu w książek oraz przez ostatnie lata, była współredaktorką kroniki Towarzystwa. Protokółowała od kilkunastu lat wszystkie walne zebrania członków naszego stowarzyszenia.
Nie możemy pogodzić się z tym faktem, że Basi nie ma wśród nas - będzie nam Ciebie bardzo brakowało.... 

Najbliższej rodzinie i znajomym składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu.

 

Zarząd i członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej