2022

19 stycznia, w dniu jubileuszu setnych urodzin Heleny Dyngler, przedstawiciele Zarządu uczestniczyli w wyjątkowym spotkaniu w mieszkaniu Jubilatki, która należy do Towarzystwa od ponad 40 lat. Uroczystość przebiegła w miłej atmosferze, z udziałem córek, Ewy i Violetty, wnuczki Pauliny, władz miasta i najbliższych przyjaciół. Jubilatka z pełną podziwu witalnością i optymizmem odśpiewała wraz z gośćmi 200 lat (jakby inaczej!) i zdmuchnęła świeczki na pysznym, jak się zaraz okazało, urodzinowym torcie, a później wspominała z humorem różne zdarzenia ze swego życia. Ad multos annos, Pani Heleno!


26 kwietnia odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej. Najpierw minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków. Po wyborze przewodniczącej obrad, protokolanta oraz Komisji Uchwał i Wniosków/Komisji Skrutacyjnej prezes Tomasz Wiśniewski przedstawił sprawozdanie Zarządu za ubiegły rok oraz plany na przyszły. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło Zarządowi absolutorium. Zarządowi, w imieniu burmistrza Błonia, pogratulował jego zastępca Marek Książek. Po zakończeniu obrad nastąpiło otwarcie wystawy fotografii Włodzimierza Puchalskiego w sali tanecznej Centrum Kultury w Błoniu.
 

28 kwietnia miało miejsce sprzatanie rzeki Rokitnicy. Łącznie zebraliśmy 21 worków śmieci. Przy współpracy z błońskimi zuchami i harcerzami z ZHP w Błoniu, wędkarzami z Wędkarskiego Klubu Sportowego nr 9 Błonie, radnymi: Moniką Zalewską i Januszem Guzikiem, firmą PROSZLIF oraz członkami Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej, po raz drugi posprzątaliśmy wzdłuż rzeki Rokitnicy - zdążyliśmy przed majówką.

Dziękuję wszystkim za udział.

Podziękowania dla błońskiego ZUK za pomoc w utylizacji posegregowanych śmieci.

Serdecznie zapraszam na kolejne akcje sprzątania Ziemi Błońskiej.

 

Tomasz Wiśniewski

Prezes Zarządu TPZB

 

P.S. Następna akcja sprzątania już po wakacjach.

 


5 czerwca 44-osobowa grupa członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej i zaprzyjaźnionych osób wzięła udział w wycieczce do Żyrardowa. Wycieczkę zorganizowała Elżbieta Tryniszewska - członek Zarządu TPZB. Po zabytkach Żyrardowa oprowadzała Prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardów, była dyrektor Muzeum Mazowsza Zachodniego pani Barbara Rzeczycka. W ramach wycieczki zwiedzono kościół farny pw. Matki Bożej Pocieszenia, Muzeum Lniarstwa, dawną Fabrykę Lnu, Muzeum Mazowsza Zachodniego oraz okolice byłych domów robotniczych i willi dyrektorskich Fabryki Lnu. Zwiedzający mieli możliwość zapoznać się także z biografią francuskiego inżyniera, wynalazcy maszyny tkackiej, pierwszego dyrektora technicznego żyrardowskiej Fabryki Wyrobów Lnianych - Filipa de Girarda, który zrewolucjonizował przemysł lniarski niemal w całej Europie, a z Żyrardowa uczynił polską stolicę lnu. W dowód uznania dla jego zasług osadę fabryczną nazwano Żyrardów.

Pani prezes Barbara Rzeczycka okazała się wspaniałym przewodnikiem po swoim mieście, a zwiedzający pozyskali bogatą informację o zabytkach i historii Żyrardowa.