2023

24 marca w Centrum Kultury odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej. Zebranie otworzył prezes Tomasz Wiśniewski. Zebranie poprowadził przewodniczący, wybrany przez uczestników, Jakub Bargieł. Przyjęto porządek spotkania, wybrano skład komisji uchwał i wniosków oraz komisję skrutacyjną. Prezes TPZB przedstawił raport za okres działalności zarządu od 31 marca 2022 r. do 24 marca 2023 r. oraz informację o całej czteroletniej kadencji. Członkini komisji rewizyjnej Barbara Rojewska zreferowała sprawozdanie z kontroli finansowej zarządu za ww. okres. W głosowaniu jawnym zebrani jednogłośnie przyjęli sprawozdanie i udzielili absolutorium Zarządowi. Następnie głos zabrał Romuald Reszka – członek Zarządu powiatu Warszawskiego Zachodniego i Marek Książek - zastępca burmistrz Błonia. Obaj panowie złożyli gratulacje dla Zarządu oraz podziękowanie za pracę na rzecz Towarzystwa.

W imieniu burmistrza Zenona Reszki, Marek Książek przekazał dwie dobre wiadomości, a mianowicie na majowej sesji rady miejskiej w Błoniu, zostanie złożony wniosek o nadanie tytułu honorowego obywatela Błonia dla Romana Nowoszewskiego – wieloletniego prezesa, a obecnie honorowego prezesa Towarzystwa oraz nazwanie skweru im. Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej, który znajduje się w południowej części ratusza (róg ul. Rynek i ul. Nowakowskiego).

W dalszej części zebrania odbyły się wybory na prezesa, członków zarządu i komisji rewizyjnej. Do Zarządu wybrani zostali:

- prezes: Tomasz Wiśniewski

- wiceprezes: Hubert Płowik

- sekretarz: Anna Sawicka

- skarbnik: Elżbieta Tryniszewska

- członkowie Zarządu: Jerzy Bezpałko, Ireneusz Biernacki, Agnieszka Kurach, Jerzy Andrzej Pawlak i Regina Zielińska.

Do Komisji Rewizyjnej:

- przewodnicząca: Barbara Rojewska,

- członkowie komisji: Grażyna Jankowska, Danuta Nowakowska.

Następnie członkowie zapoznali się z harmonogramem wydarzeń związanych z Jubileuszem 50-lecia powstania Towarzystwa. Został zaprezentowany projekt muralu przy Rondzie Zgrupowania AK Błonie Bagno. Mieliśmy też przyjemność wysłuchania ciekawej, krótkiej prelekcji Huberta Płowika na temat naszej Łysej Góry. Był też czas na wolne wnioski. Padły propozycje na przyszłość dla działania i spędzania wspólnego czasu Towarzystwa jak również ustalono nową składkę roczną. W tych dyskusjach głos zabrał honorowy prezes Roman Nowoszewski a także inni członkowie. W przerwach można było posmakować wspaniałych wypieków podarowanych przez Piekarnię Piotrowscy i Kołakowscy z Błonia – za co serdecznie dziękujemy.


Mural w Błoniu

 

Mural upamiętniający Jubileusz 50-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej powstał przy Rondzie Zgrupowania AK Błonie Bagno, na południowej ścianie bloku przy ul. Poniatowskiego 6. W centralnym miejscu malowidła jest Poniatówka - główny symbol Towarzystwa. Budynek ten odrestaurowano w latach 80-tych XX wieku właśnie dzięki staraniom członków Towarzystwa. Na muralu ujęte są też pozostałe perełki architektoniczne charakterystyczne dla Błonia oraz ręce jako alegoria pracy na rzecz społeczności błońskiej. Kwiaty to znak rozpoznawczy corocznego konkursu ogłaszanego przez Towarzystwo „Ziemia Błońska w Zieleni i Kwiatach”.

Pomysłodawcami muralu był Zarząd Towarzystwa XVII kadencji. Środki na jego projekt oraz wykonanie pozyskano od sponsorów: Leszek Mirkowicz, Biuro Rachunkowe Buchalter Regina Zielińska, Drew-Mat Sławomir Kaliński, Mazovia Medical Plus Sp. z o.o., Mazdom Sp. z o.o. oraz Tomasz Wiśniewski. Bardzo serdecznie dziękujemy darczyńcom.

Projektantem muralu jest Dawid Celek, artysta znany z realizacji interesujących projektów murali w Polsce i Europie, a namalowali artyści z firmy WALLART Sp. z o.o.

Dziękujemy Spółdzielni Mieszkaniowej w Błoniu za możliwość zrealizowania tego muralu na bloku należącego do niej.

2 kwietnia 2023 r. o godz. 14:00 odbyło się symboliczne odsłonięcie muralu poprzez wykonanie wspólnej fotografii członków i sympatyków Towarzystwa na tle malowidła.

Mural z lotu ptaka
Członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej na tle muralu

Pół wieku! Piękne urodziny!

2 czerwca świętowaliśmy 50-lecie działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej. Z tej okazji, w murach zaprzyjaźnionego z nami Centrum Kultury, odbyła się uroczystość, na którą przybyli zaproszeni członkowie naszego Towarzystwa oraz  znamienici goście: burmistrz Błonia Zenon Reszka wraz ze współpracownikami, starosta warszawski zachodni Jan Żychliński, członek zarządu powiatu Romuald Reszka, radna sejmiku województwa mazowieckiego Anna Brzezińska, przedstawiciel marszałka województwa mazowieckiego Emil Sawicki, honorowi Obywatele Błonia Magdalena Spasowicz, Janusz Adamski, Zbigniew Stępień, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy, ksiądz kanonik Tadeusz Gałecki, sponsorzy muralu.  Był także z nami wiceprezes pierwszego zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej Sławomir Zawadzki.
Przed wejściem każdym gość otrzymał pamiątkowe upominki w postaci torby, książki „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej 2015-2023” i zakładki z naszym muralem.
 
Uroczystość Jubileuszowa rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru Błonia, odśpiewaniem hymnu narodowego i uczczeniem minutą ciszy pamięci członków, którzy odeszli na wieczny odpoczynek. Po serdecznym przywitaniu wszystkich gości prezes Tomasz Wiśniewski i sekretarz Anna Sawicka zaprosili na krótki powrót do przeszłości i wspomnienie wydarzeń z działalności Towarzystwa, pięknie ujętych w prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Jerzego Bezpałko. Mogliśmy obejrzeć w dużym skrócie wszystkie działania Towarzystwa, od jego powstania, aż po dzień dzisiejszy: spotkania, zebrania, wystawy, wyjazdy, publikacje. Na twarzach widzów widać było uśmiech i nostalgię, a niekiedy słychać było żywe, entuzjastyczne komentarze. Następnie prezes Tomasz Wiśniewski wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym zawarł podziękowania dla wszystkich członków działających przez te 50 lat.
Po tych pięknych wspomnieniach rozpoczęły się życzenia dla JUBILATA. Na ręce prezesa spłynęły gratulacje, dyplomy, prezenty i kwiaty. Wszyscy podziwiali i chwalili tak długą, efektywną i wartościową działalność Towarzystwa. Członek zarządu powiatu Romuald Reszka przekazał informację, że na czerwcowej sesji Rady Powiatu będzie głosowany wniosek o nadanie Towarzystwu najwyższego powiatowego odznaczenia jakim jest „Zasłużony dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego”.
W imieniu Zarządu Tomasz Wiśniewski złożył podziękowania i wręczył dyplomy wszystkim tym, którzy wspierali Towarzystwo w jego wieloletniej działalności oraz działali na jego rzecz: władzom gminy i powiatu, dyrektorom jednostek organizacyjnych, członkom Towarzystwa, organizacjom pozarządowym działającym na naszym terenie.
Podczas Jubileuszu, odbyła się też doniosła uroczystość. Roman Nowoszewski – nasz prezes honorowy, otrzymał wręczony przez Burmistrza Błonia i Przewodniczącego Rady Miejskiej Akt Nadania Honorowego Obywatelstwa Błonia przyznany Uchwałą Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 maja 2023 r. Nieco wzruszony i pozostający pod wrażeniem tego wyróżnienia Prezes Roman Nowoszewski podziękował, a następnie przybliżył krótko swój życiorys, podkreślając, jak znalazł się w Błoniu i co sprawiło, że pokochał to miasto jak swoje.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!
Z rąk burmistrza członkowie zarządu i komisji rewizyjnej TPZB otrzymali podziękowania za działalność na rzecz stowarzyszenia i całej społeczności Błonia.
Na zakończenie oficjalnej części uroczystości został wyprowadzony sztandar Błonia, a po tym czekały nas jeszcze dwie niespodzianki: dla duszy i ciała. Pierwsza to kilkanaście piosenek w wykonaniu solistów zespołu BIG BAND Błonie pod batutą Jacka Potoła. Wszyscy zgromadzeni bawili się śpiewająco. Na drugą niespodziankę przeszliśmy na inną salę, gdzie mogliśmy obejrzeć wystawę zdjęć dot. naszej działalności oraz został przygotowany poczęstunek: coś na ciepło i zimno, słono i słodko. Ale na pierwszym miejscu stał ogromny tort z czekoladowym napisem 50 lat Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej. Tu oddaliśmy się łakomstwu i niekończącym się rozmowom o tych latach co minęły.
Dziękujemy Wszystkim za przybycie i fantastyczną atmosferę.
W ramach obchodów naszego Jubileuszu:
- 2 kwietnia 2023 r. odbyło się oficjalne odsłonięcie muralu i pod nim wspólne zdjęcie członków i sympatyków TPZB,
- 31 maja.2023 r.  prezes Tomasz Wiśniewski zaprezentował wykład o 50-letniej działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej dla naszych przyjaciół z Błońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- 11 czerwca 2023 r. w drugim dniu „Dni Błonia” została uroczyście odsłonięta tablica „Skwer im. Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej” usytuowana na placu przy Ratuszu od strony południowej.
 
 

8 czerwca członkowie Towarzystwa uczestniczyli w zwiedzaniu Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Wspaniale zaprezentowany koloryt i zwyczaje wsi mazowieckiej, piękny park, piękne zabytki kultury wsi polskiej na Mazowszu.

 


11 czerwca, z inicjatywy Zarządu TPZB, zaakceptowanej na posiedzeniu Rady Miejskiej, otwarto skwer imienia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej. W otwarciu pamiątkowej tablicy wzięły udział władze miasta, członkowie Towarzystwa oraz liczni sympatycy.

 


 
5 – 7 października odbyła się wycieczka na Podkarpacie zorganizowana przez członka Zarządu Towarzystwa Elżbietę Tryniszewską za pośrednictwem Biura Podróży ArkaTravel z Łowicza.
W pierwszym dniu uczestnicy zwiedzili JAROSŁAW - spacer po mieście: Kolegiata pw. Bożego Ciała - najstarszy pojezuicki kościół w Polsce, cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego, zbudowana na fundamentach dawnego zamku Ostrogskich, kamienicę Orsettich. W drugim dniu - przejazd do KRASICZYNA: zwiedzanie zamku wraz z unikalnym ogrodem zamkowym, następnie przejazd do PRZEMYŚLA - spacer po starówce w towarzystwie Szwejka: rynek z zabytkowymi kamienicami, fontanna z niedźwiadkami, budynek dworca kolejowego, panorama miasta z Kopca Tatarskiego - widok ze wzgórza górującego nad miastem oraz na rzekę San. W trzecim dniu – pobyt w BÓBRCE - kopalnia ropy naftowej, obecnie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza. Zwiedzanie muzeum „Śladami naftowych pionierów”.
 

 


 

7 grudnia, w wyniku rozstrzygnięcia 15.11.2023 r. zgłoszeń na Konkurs Ziemia Błońska w Zieleni i Kwiatch, odbyło się spotkanie z uczestnikami Konkursu w Centrum Kultury i wręczenie laureatom następujących nagród:

Kategoria – ogrody przydomowe

Miejsce I

- Iwona Różycka

- Beata Scencelek-Wróblewska

Miejsce II

- Anna Derlecka

- Anna Fabianowicz

Miejsce III

- Helena Szymańska

- Paweł Strużyna 

Wyróżnienie

- Wanda Grudnik

Dyplom dla Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Wawrzyszew – podziękowanie za podjęcie inicjatywy zazieleniania przestrzeni wspólnej i przyczynienie się do upiększenia środowiska naturalnego w sołectwie oraz za zainicjowanie rozszerzenia formuły Konkursu Ziemia Błońska w Zieleni i Kwiatach w następnych edycjach o nową kategorię konkursową.